• UDIs tilskuddsordning: Aktivitetstilbud for barn i mottak 

      Aarland, Ingvild (Master thesis, 2019)
      I 2019 fikk UDI tildelt 15,9 millioner til tilskuddsordningen Aktivitetstilbud for barn i mottak (Utlendingsdirektoratet, 2019d). Videre ble 1,5 millioner av disse midlene tildelt Norges Fotballforbund (NFF), til gjennomføring ...