• Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt? 

      Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Hensikten med denne artikkelen er først å synliggjøre to sentrale premisser for å kalle skapende dans en fagtradisjon, deretter å undersøke hva som skal til for å kalle noe et forskningsfelt og hvordan skapende dans som ...