• Kroppens subjektivitet - glemt eller anerkjent i fysioterapifaget? 

      Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit; Øien, Ingvil (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Innledning: Artikkelens hensikt er å belyse at faglige begrep om kroppen er grunnleggende for fysioterapifaget. Fysioterapeuter har til felles at de berører og berøres av andre menneskers kropper. Hvilke(n) kroppsforståelse(r) ...