Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNerhus, Kjersti Andersen
dc.contributor.authorAnderssen, Sigmund A.
dc.contributor.authorLerkelund, Hans Erik
dc.contributor.authorKolle, Elin
dc.date.accessioned2012-04-11T07:35:04Z
dc.date.available2012-04-11T07:35:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifierSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicine
dc.identifier.citationNorsk epidemiologi. 2011, 20 (2), 149-152no_NO
dc.identifier.issn1891-5477
dc.identifier.issn0803-2491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170908
dc.description© authorsno_NO
dc.description.abstractInnen fagområdet fysisk aktivitet eksisterer det en rekke sentrale begreper som har vist seg å ofte bli forvekslet med hverandre eller bli brukt synonymt selv om de har ulik betydning. Fysisk aktivitet og trening er eksempler på to begrep som i mange sammenhenger brukes om hverandre. Målet med denne artikkelen er å gi en oversikt over vanlig brukte begreper som er relatert til fysisk aktivitet og foreslå en avgrensning for å tydeliggjøre betydningen av og innholdet i hvert enkelt begrep. Femten begrep ble inkludert i artikkelen, og disse ble identifisert med utgangspunkt i både faglitteratur, offentlige publikasjoner, media og ulike typer undersøkelser. Søk i både norsk og engelsk litteratur og innspill fra personer innen offentlig forvaltning og aktuelle fagmiljø i Norge ble benyttet for å komme frem til begrepsforklaringene. De foreslåtte forklaringene er ment som anbefalinger i forhold til bruk og forståelse. Det lar seg ikke gjøre å presentere noen form for fasit som omfatter alle nyanser av et begrep tilpasset alle formål. Målet er likevel at de foreslåtte begrepene med tilhørende forklaringer skal kunne benyttes på tvers av ulike fagfelt, organisasjoner og studier slik at det blir en enhetlig forståelse av hva som menes når et bestemt begrep benyttes.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNTNUno_NO
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectterminologi
dc.titleSentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: forslag til bruk og forståelseno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804no_NO
dc.source.pagenumber149-52no_NO
dc.source.volume20no_NO
dc.source.journalNorsk epidemiologino_NO
dc.source.issue2no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel