Show simple item record

dc.contributor.authorSisjord, Mari Kristin
dc.contributor.authorFasting, Kari
dc.contributor.authorSand, Trond Svela
dc.date.accessioned2013-10-08T08:53:16Z
dc.date.available2013-10-08T08:53:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifierSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studies
dc.identifier.citationTidsskrift for ungdomsforskning. 2011, 11, 71-92no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171000
dc.description.abstractNorges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF), retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNOVAno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.subjectetniske minoriteterno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.titleInkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrettno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record