Show simple item record

dc.contributor.authorBjørndalen, Hans Anton
dc.date.accessioned2009-01-29T11:57:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifierSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychology
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171384
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2008.en
dc.description.abstractTeorien som blir benyttet i dette studiet er Bandura`s self-efficacy. Bandura`s fire oppriktige kilder, pluss Maddux sine to kilder, til økt eller redusert self-efficacy blir forklart i detalj. Videre går studien inn på tidligere idrettsrelaterte forskningsfunn på de seks kilene, samt kritikk av Bandura`s teori, som munner ut med problemstillinger. Utvalget (n=40) består av de antatt beste kvinnelige skiskyttere i Norge, fordelt i tre ulike aldersbestemte forbundslag (youngstarlaget=26, juniorlandslaget=8, elitelandslaget=6). Metodetriangulering ble benyttet. Alle lagene gjennomførte det samme spørreskjemaundersøkelse en gang, og ei ifra hvert av landslagene gjennomførte i tillegg et kvalitativt forskningsintervju. Hensikten med studien var å se om det var forskjeller og likheter i mestringsforventninger mellom de tre skiskytterlandslagene i både liggende og stående skyting, og mellom de to skyteformene innenfor hvert landslag.en
dc.format.extent944029 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.titleSelvtillit hos norske kvinnelige skiskyttere i skytingen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record