Show simple item record

dc.contributor.authorSmith, Stian Stabrun
dc.date.accessioned2009-10-20T11:44:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171424
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2009.en
dc.description.abstractI denne undersøkelsen intervjuet jeg minoritetsungdom og deres foreldre, om forholdet til fysisk aktivitet og om deres erfaringer fra kroppsøvingsfaget. Målet var å undersøke nærmere hvilke arenaer disse ungdommene så på som viktige for dannelsen av sin fysiske identitet. Ved å bruke begreper fra den franske sosiologen Pierre Bourdieus ”verktøykasse” som bakgrunn for undersøkelsen, ønsket jeg å se på hvordan familienes hverdagslige praksis var med å produsere ulik fysisk kapital. Som jeg argumenterer for, var familien derfor en viktig arena når det gjaldt dannelsen av ungdommenes fysiske identitet. Ut fra sin kulturelle kapital på de sosiale feltene i bevegelseskulturen, inntok foreldrene forskjellige roller med hensyn til barnas deltagelse i fysisk aktivitet. Gjennom undersøkelsen har jeg forsøkt å belyse hvordan dette påvirket ungdommenes møte med ulike sider av norsk bevegelseskultur, blant annet kroppsøvingsfaget. Samtidig har jeg ut i fra informantenes fortellinger, tolket hvordan de posisjonerte seg i forhold til dominerende diskurser på de ulike sosiale felt.en
dc.format.extent1739951 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectinnvandrereen
dc.subjectungdomen
dc.subjectkroppsøvingen
dc.subjectidentiteten
dc.subjectkroppenen
dc.subjectfysisk aktiviteten
dc.titleMinoritetsungdom og deres fysiske identiteter : i hvilken grad er kroppsøvingsfaget med på å utvikle elevenes "fysiske-jeg"?en
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record