Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAas, Ole Johan
dc.date.accessioned2010-07-06T11:35:13Z
dc.date.available2010-07-06T11:35:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifierSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studies
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171494
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2010.en_US
dc.description.abstractStudiens formål har vært å kartlegge sportsdirektørstillingen i norske toppfotballklubber. For å kunne gi fullstendige beskrivelser av en omfattende stilling har jeg benyttet meg av Lotsbergs (2005) og Strands (2007) tolkning av PAIE – funksjonene. Samtidig har jeg brukt Tsuis (1984) modell for å analysere ledereffektivitet, og rolleteori utviklet av Aubert (1980) og Strand (2007) for å komplettere den teoretiske tilnærmingen. Studiens forskningsspørsmål er: 1. Hva kjennetegner sportsdirektørrollen i en fotballklubb? 2. Hvilken grad av stabilitet innebærer rollen, både i den enkelte klubb og på tvers av klubber? Rollebegrepet bidrar til å skape en sammenheng mellom sportsdirektøren som innehaver av en formell stilling, selve sportsdirektørrollen, samt klubben og omgivelsene. Da sportsdirektøren har ulike arbeidsområder, samt interagerer med mange forskjellige aktører både internt og eksternt, hjelper rolleteorien til som et bredt teoretisk utgangspunkt for å beskrive alle aspektene omkring stillingen. Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ casestudie, der datainnsamlingen besto i å intervjue sportsdirektører, samt daglige ledere og trenere i tre utvalgte klubber.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectidretten_US
dc.subjectklubberen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectfotballen_US
dc.titleHvilken rolle spiller de, herr sportsdirektør? : en kvalitativ analyse av sportsdirektørrollen i tre norske toppfotballklubberen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel