Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWendler, Torben
dc.date.accessioned2012-09-18T12:11:50Z
dc.date.available2012-09-18T12:11:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171562
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractI denne kvalitative undersøkelsen intervjuet jeg norsk ungdom og deres foreldre om synspunkter og erfaringer når det gjelder fysisk aktivitet, kroppskultur og kroppsøvingsfaget. Målet med undersøkelsen var å få en forståelse for ungdommens dannelse av fysisk identitet, med hjelp av Pierre Bourdieus teoretiske konsepter om habitus, kapital og sosial klasse. Det ble gjennomført til sammen ni dybdeintervjuer, fem med elever fra to ulike skoler i Oslo, og med foreldrene til fire av dem. Gjennom intervjuene med elevene opplevde jeg at det foreligger et stort press på ungdommene for å nå opp i mot middelklassens koder for kroppsidealer og fysisk aktivitet. I lys av mine tolkninger virker det som om ungdommene har utviklet en “tattfor- gitt” habitus i forhold til fysisk aktivitet, som virker å være en naturlig del av deres hverdag. Foreldrene har fra tidlige barneår støttet deres utfoldelse innen fysisk aktivitet, og vært bevisste på å danne deres fysiske identitet. Ungdommene i undersøkelsen stiller sterkt i sosiale sammenhenger eller evt. settinger, da de har tilegnet seg relativt mye fysisk kapital gjennom oppveksten. Allikevel virker det som om ungdommene stadig blir konfrontert med idealer som krever enda større innsats i forhold til dannelse av kroppslig og fysisk identitet. Det fysiske utseende har mer og mer rykket i forgrunn, og kampen om godene har blitt enda mer intenst. Foreldrene og ungdommene gir uttrykk for en “prestasjonskultur” innen fysisk aktivitet, der organisert idrett fremmer adgang til sosial kapital. Oppgaven belyser også ungdommenes opplevelser i kroppsøvingsundervisningen. De gir uttrykk for at kroppsøvingen er likeså preget av en prestasjonskultur, der testing og karaktersetting står i fokus. De opplever lite variasjon og føler at kroppsøving i liten grad utfordrer deres habitus. Samtidig gir ungdommene uttrykk for ulike typer av favorisering. Beretningene belyser at ungdom med idrettslig bakgrunn stiller sterkt i faget og har lettere for å oppnå en god karakter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectkroppenno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjectholdningerno_NO
dc.subjectidentitetno_NO
dc.titleErfaringer fra fysisk aktivitet, kroppskultur og kroppsøving : en kvalitativ undersøkelse av norsk ungdom fra middelklassen og deres foreldreno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel