Show simple item record

dc.contributor.authorRosenlund, Linn
dc.date.accessioned2012-09-18T11:59:43Z
dc.date.available2012-09-18T11:59:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifierSeksjon for idrettsmedisinske fag
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171599
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Skadedefinisjoner og standard metoder som benyttes i skaderegistrering i idretten fanger i hovedsak opp akuttskader, og alvorlighetsgraden er basert på grad av fravær. Omfanget og alvorlighetsgraden av belastningsskader blir trolig underestimert på grunn av en annen skadeetiologi, og det faktum at flere utøvere deltar i idretten til tross for smerter og nedsatt funksjon. Formål: Studiens formål er å utvikle en ny metode for registrering av omfang og alvorlighetsgrad av belastningsskader. Den nye metoden vil bli pilottestet og sammenlignet med standard metode for skaderegistrering, og det vil bli undersøkt i hvilken grad de to metodene fanger opp henholdsvis akutt- og belastningsskader, om de gir overlappende informasjon og i hvilken grad de utfyller hverandre. I tillegg vil en ny måte å registrere og rapportere alvorlighetsgraden av en belastningsskade bli presentert. Metode: En ny metode for registrering av belastningsskader ble utviklet etter en prosess med litteraturgjennomgang, bidrag fra eksperter og fokusgrupper, samt generering og reduksjon av spørsmål. Den nye metoden ble deretter pilottestet i en prospektiv skaderegistrering over 13 uker, med håndball som utøverpopulasjon (n=55). Hver uke mottok utøverne et spørreskjema via e-post, for registrering av belastningsskader i skulder, kne og korsrygg. Parallelt i perioden ble skader i det samme utvalget også registrert med standard metode. Resultater: I pilottesten av den nye metoden ble det funnet høy prevalens og stort omfang av belastningsskader i skulder, kne og korsrygg. Registrerte skader i skulder og kne påvirket utøvernes funksjon i moderat grad. Standard metode for skaderegistrering fanget imidlertid opp få belastningsskader, alle med lav alvorlighetsgrad. Konklusjon: Resultatene viser at den nye metoden registrerer et større omfang av belastningsskader enn standard metode for skaderegistrering. Med den nye metoden introduseres også en ny og mer nyansert måte å rapportere alvorlighetsgrad av belastningsskader. Den nye metoden kan komplimentere standard metode ved i større grad å avdekke omfanget av belastningsskader, og gi en bedre beskrivelse av det totale skadeomfanget.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectskaderno_NO
dc.subjectbelastningno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.subjecthåndballno_NO
dc.subjectmetoderno_NO
dc.subjectregistreringno_NO
dc.titleNy metode for prospektiv registrering av belastningsskader i idretten : metodeutvikling og pilottest med håndball som utøverpopulasjonno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record