Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBreiskalbakken, Hilde Merete
dc.date.accessioned2011-11-24T10:24:10Z
dc.date.available2011-11-24T10:24:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171609
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2011no_NO
dc.description.abstractOppgaven undersøker motivasjon og velvære hos fysisk funksjonshemmede tur- og mosjonspadlere, og ses i lys av selvbestemmelsesteorien. Selvbestemmelsesteorien omhandler motivasjon og utvikling hos mennesker, og tar blant annet for seg hvordan faktorer innenfor kontekster kan påvirke motivasjon og velvære hos mennesker. Problemstillingen for oppgaven er: Hva motiverer fysisk funksjonshemmede til å delta i konteksten tur- og mosjonspadling? Erfarne padleres meninger, opplevelser og erfaringer, sett i lys av selvbestemmelsesteorien. Datainnsamlingen ble gjort gjennom individuelle intervjuer med fire fysisk funksjonshemmede menn som deltar jevnlig i tur- og mosjonspadling. Prosjektet er basert på en crosscaseanalyse, og funnene ble analysert gjennom en begrepsstyrt analyse med utgangspunkt i Selvbestemmelsesteoriens tre grunnleggende psykologiske behov for kompetanse, autonomi og tilhørighet. Videre ble tre av selvbestemmelsesteoriens miniteorier, cognitive evaluation theory, organismic integration theory og basic needs theory benyttet for å belyse funnene. Funnene viser at informantene i stor grad er indre motivert for å delta i konteksten tur- og mosjonspadling. Mestring og valgmulighet i tillegg til det sosiale miljøet var av stor betydning. I tillegg til dette påvirket autonomistøtte både indre motivasjon og velvære. Betydningen av naturopplevelse gjennom deltakelse i aktiviteten viste seg også å være svært sentral for opplevd vitalitet og velvære i aktiviteten. I tillegg viste det seg at informantene også har delvis ytre motivasjon, som er knyttet til deltakelse i trening og konkurranse. Nøkkelord: motivasjon, padling, funksjonshemmede, selvbestemmelsesteorino_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.subjectfysisk funksjonshemmedeno_NO
dc.subjectpadlingno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.titleHva motiverer fysisk funksjonshemmede til å delta i konteksten tur- og mosjonspadling? erfarne padleres meninger, opplevelser og erfaringer, sett i lys av selvbestemmelsesteorienno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel