Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGasmann, Per Ola
dc.date.accessioned2012-08-07T10:16:27Z
dc.date.available2012-08-07T10:16:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifierSeksjon for fysisk prestasjonsevne / Department of Physical Performance
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171715
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractHensikt: Denne åtte ukers studien hadde til hensikt å studere effekten av trening under anaerob terskel (AT) på prestasjonsevne, maksimalt oksygenopptak (VO2maks), utnyttingsgrad og arbeidsøkonomi ved bruk av rulleski skøyting hos godt trente mannlige langrennsutøvere. Metode: Det ble rekruttert 13 mannlige godt trente langrennsutøvere i alderen 19-24 år med en VO2maks med et gjennomsnitt på 71,3 ml∙kg-1∙min-1. Forsøkspersonene (FP) var aktive langrennsutøvere og deltok i nasjonale langrennskonkurranser. FP ble delt (ikke randominisert) i to grupper: 1) Treningsgruppe (N=7), tre intervensjonsøkter i intensitetssone 3 (6*10 minutter 82-86 % HFpeak/68-73 % VO2maks) per uke over åtte uker i bevegelsesformen rulleski skøyting. Resterende utholdenhetstrening i trenings-gruppen var på en treningsintensitet som tilsvarte 60-82 % HFpeak, og treningsvolum totalt skulle være som normalt i denne perioden av året (juni til august), det vil si cirka 15 timer trening per uke. 2) Kontrollgruppe (N=6). FP i kontrollgruppen trente som normalt gjennom hele studiet, det vil si cirka 15 timer trening per uke med 90 prosent på en arbeidsintensitet som tilsvarte 60-82 % HFpeak og 10 prosent på en arbeidsintensitet som tilsvarte 84-100 % HFpeak. Resultat: Det ble funnet en signifikant økning i prestasjonsevnen fra pretest til posttest, gitt som tid til utmattelse i treningsgruppen ved rulleski skøyting på 22,7 % (p ˂ 0,01), og ved løp på 20,4 % (p ˂ 0,05). Økningen av prestasjonsevne i treningsgruppen var signifikant forskjellig fra endringen i kontrollgruppen som var på 6,1 % ved rulleski skøyting (p ˂ 0,01) og på - 6,4 % ved løp (p ˂ 0,01). Utnyttingsgraden (% VO2maks) ved beregnet AT ved rulleski skøyting økte signifikant i treningsgruppen med 7,4 % (p ˂ 0,05), og denne økningen var signifikant forskjellig fra endringen i kontrollgruppa som var på -0,6 % (p ˂ 0,01). Det ble ikke funnet noen signifikante endringer av VO2maks og arbeidsøkonomi i treningsgruppen eller i kontrollgruppen. Det ble funnet en signifikant økning i hastighet ved AT (vAT) i treningsgruppen (p ˂ 0,01), og denne økningen i vAT i treningsgruppen på 13,1 % var signifikant større enn endringa i vAT i kontrollgruppen som var på -2,3 % (p ˂ 0,01). Konklusjon: Funnene i denne studien viser at utholdenhetstrening under AT med 60 minutter i intensitetssone 3 (81-86 % HFpeak/68-73 % VO2maks) tre ganger per uke sammen med langkjøringsøkter (45 minutter til 5 timer) i intensitetssone 1 og 2 (60-81 % HFpeak) gir en positiv effekt på prestasjonsevnen hos godt trente mannlige langrennsutøvere. Videre kan det se ut som en forbedring av prestasjonsevnen først og fremst kommer som en følge av en forbedret utnyttingsgrad. Det kan også se ut som VO2maks og arbeidsøkonomi hos godt trente mannlige langrennsutøvere ikke blir påvirket noe vesentlig av utholdenhetstrening under AT i løpet av en periode på kun åtte uker.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.subjectutholdenhetstreningno_NO
dc.subjectaerobno_NO
dc.subjecttreningno_NO
dc.subjectprestasjonno_NO
dc.subjectmaksimalt oksygenopptakno_NO
dc.subjectlangrennno_NO
dc.subjectutøvereno_NO
dc.titleEffekter av åtte ukers aerob utholdenshetstrening under anaerob terskel på prestasjonsevne, maksimalt oksygenopptak, utnyttingsgrad og arbeidsøkonomi hos godt trente mannlige langrennsutøvereno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel