Show simple item record

dc.contributor.authorSylta, Øystein
dc.date.accessioned2012-10-23T10:41:32Z
dc.date.available2012-10-23T10:41:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifierSeksjon for fysisk prestasjonsevne / Department of physical performance
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171762
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2009no_NO
dc.description.abstractHensikt I starten av et intensivt arbeid vil det oppstå et misforhold mellom kravet til og det faktiske VO2 og VE, slik at kroppen opparbeider seg en O2- og VE-gjeld. Hensikten med denne studien var å se om en viljestyrt økt VE under akutt hypobare omgivelser på godt utholdenhetstrente utøvere kunne føre til bedret prestasjon (tid til utmattelse) og endrede fysiologiske parametere som SpO2, VO2, HF, [labl] og R. Metode 23 utholdenhetstrente kvinner og menn i alderen 19-37 år (gjennomsnitt VO2maks 66,4 og 74,0 ml · kg-1 · min-1) deltok i studien. Forsøksoppsettet bestod av fire dager med løping på tredemølle; tilvenning (laktatprofil/VO2maks), utgangstester (laktatprofil/VO2maks), og prestasjonstest 1 og 2. Testdag to til fire var under akutt hypobare omgivelser tilsvarende 2000 moh. Utvalget ble randomisert til en intervensjons- (n=14) eller kontrollgruppe (n=6), hvorav intervensjonsgruppen hadde viljestyrt økt VE under prestasjonstest 2. Hensikten med økt VE var å dekke et forhåndsbestemt VE-krav allerede fra starten av arbeidet. Resultat Resultatene viste at viljestyrt økt VE, sammenlignet med normal VE, førte til signifikant (p=0,009) prestasjonsforbedring tilsvarende 26,4 sek (8,4 %) under prestasjonstest 2. I tillegg var SpO2 verdiene signifikant høyere på alle målinger fra 0 til 90 sek ut i arbeidet, VO2 signifikant høyere ved 0 sek (totalt 2,6 % høyere gjennom hele arbeidets varighet) og HF signifikant høyere fra 30 sek før start til 0 sek. Det var ingen endringer i [labl] etter prestasjonstest 2 tross forlenget tid til utmattelse. I kontrollgruppen var det ingen endringer fra prestasjonstest 1 til 2 av vesentlig betydning. Konklusjon Viljestyrt økt VE i starten av en intensivt arbeid førte til forlenget tid til utmattelse under en prestasjonstest i hypobare omgivelser. Resultatet kan trolig forklares med redusert desaturering og derav høyere VO2 til arbeidende muskulatur. Høyere VO2 og HF, kan også tyde på at økt VE krevde ekstra O2 til respirasjonsmusklene. Ingen endringer i [labl] tyder imidlertid på at de positive effektene av økt VE overskygger effekten av ekstra O2 kostnad.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectprestasjonno_NO
dc.subjectfysiologino_NO
dc.subjectoksygenopptakno_NO
dc.subjectaerob kapasitetno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.subjectutholdenhetstreningno_NO
dc.titleBedret prestasjon gjennom en viljestyrt økning av ventilasjonen i akutt hypobare omgivelser?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record