Show simple item record

dc.contributor.authorValdal, Svein Andre
dc.date.accessioned2013-09-10T10:23:19Z
dc.date.available2013-09-10T10:23:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171846
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie av elevenes og lærernes opplevelser og erfaringer om programfag friluftsliv. Oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: Hvorvidt er det samsvar mellom elevenes og lærernes erfaringer og oppfatninger av undervisningen i programfag friluftsliv? Dette er et lite utforsket tema. Oppgavens mål er å få bedre innsikt i og kunnskap om hva som skjer i praksis; - hva som erfares og om det er forskjeller eller samsvar mellom elevenes og lærernes oppfatninger. Det analytiske perspektivet bygger på tilnærming som kombinerer teori om naturen som klasserom, lærerens praksisteori, Goodlads læreplanteori, elevmedvirkning og klasseledelse. Disse teoretiske perspektivene blir brukt som inspirasjon for å undersøke hvorvidt det er samsvar mellom elevens og lærernes oppfatninger av undervisningen og hvilke oppfatninger de har av undervisningen, lærer rollen og elevmedvirkning. Prosjektet ble gjennomført med dybdeintervju av lærere og fokusgruppeintervju av elever fra to videregående skoler; en lokalisert på Vestlandslandet og en på Østlandslandet. Alle lærerne og elevene har erfaringer fra friluftsliv i forskjellig grad, derav lærere med høyere utdanning i friluftsliv. Studiet avdekker at det er stort samsvar mellom elevenes og lærernes oppfatninger på en rekke områder på begge skolene. Informantene på Vestlandsskolen har samsvar oppfatning av en god kunnskap og verdier i undervisning, lærerens rolle og valg av undervisningen, mye elevmedvirkning, gode friluftslivstradisjoner, tilbakemeldinger og relasjon mellom lærer og elev, learning by doing og friluftslivsbegrepet. På Østlandsskolen vises det samsvar mellom elevenes valg av friluftslivsfaget, forståelse av friluftslivsbegrepet, gode verdier og kunnskap i undervisningen, god kompetanse hos lærerne, learning by doing og lite elevmedvirkning. Høy grad av samsvar kan være et resultat av lærerens tydelighet og konkrete dialog med elevene i undervisningen, og av elevenes oppfatninger av den erfarte læreplan. Andre funn viser til forskjell i undervisningen. Vestlandsskolen fokuserer på praktiske ferdigheter i aktiviteter i ulike miljø, lokal friluftslivstradisjon, kompetente og erfarne lærere og stor elevmedvirkning, mens planleggingsfasen blir tatt på sparket og turer blir avlyst. Østlandsskolen fokuseres på basisferdigheter fra nybegynnernivå til å praktisere i ulike aktiviteter og turer, strukturerte, kompetente og erfarne lærere med planlagt undervisning og lite elevmedvirkning. De to skolene har ulik undervisning, men elevene oppfatter undervisningen som god og læringsrik.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfriluftslivno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjectlærereno_NO
dc.subjectvideregående skoleno_NO
dc.subjecterfaringno_NO
dc.titleFriluftsliv i vest og øst: En kvalitativ studie om elevers og læreres oppfatninger av programfag friluftsliv på en videregående skoleno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record