Show simple item record

dc.contributor.authorMikkelsen, Torgeir
dc.date.accessioned2013-09-10T12:26:39Z
dc.date.available2013-09-10T12:26:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171864
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven retter søkelys mot elevers erfaringer etter undervisning med tema friluftsliv i kroppsøvingsfaget. Formålet med oppgaven er å belyse hvilke pedagogiske hensyn som bør ligge til grunn, dersom viktige mål med undervisningen er å fremme autonom motivasjon og trivsel for elever i videregående skole. For å nå formålet var det et poeng å studere elevenes erfaringer med både kontrollerte og mer autonome former for undervisning. For å sikre et sammenligningsgrunnlag ble det derfor gjennomført et undervisningstiltak i en skoleklasse, der det ble lagt spesiell vekt på elevmedvirkning og anledning til valg. Tiltaket ble gjennomført høsten 2012. De teoretiske perspektivene som er anvendt i denne oppgaven vil fremheve friluftsliv, friluftslivets allsidighet, motiver og mulige kvaliteter. I tillegg vil friluftsliv som en del av læreplanen i kroppsøvingsfaget presenteres. Som et grunnlag til å kunne vurdere hvilke faktorer som kan lede til autonom motivasjon og trivsel, vil motivasjonsteorien Self- Determination Theory (SDT: Deci & Ryan, 2002), med spesielt relevante underteorier også være en del av teorigrunnlaget. For å få innsyn i elevenes erfaringer er det anvendt kvalitative metode. Data stammer fra intervjusamtaler fra et strategisk utvalg av elevene som deltok i undervisningstiltaket. Intervjusamtalene er i tillegg understøttet av observasjonsdata og refleksjonsnotater fra alle elevene som deltok i prosjektet. Denne studien viser at friluftsliv i skolen kan initieres av kontrollerte former for ytre motivasjon for elever. Studien indikerer at dette er et resultat av at undervisningen i mange sammenhenger ikke har gitt anledning til valg og medbestemmelse. Studien indikerer derimot at undervisning der elevene har større ”erfart frihet”, kan legge til rette for autonom motivasjon, trivsel, initiativ, meningsfulle opplevelser og engasjement.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectvideregående skoleno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjecterfaringno_NO
dc.subjectfriluftslivno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.titleFriluftslivsundervisning i videregående skole - autonomi eller kontroll: En kvalitativ undersøkelse av elevers erfaringer med friluftsliv i kroppsøvingsfagetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record