Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Ove Skancke
dc.date.accessioned2014-02-25T12:39:56Z
dc.date.available2014-02-25T12:39:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifierSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychology
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171914
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013no_NO
dc.description.abstractVi vet allerede at det er viktig å trene med kvalitet hvis man vil oppnå sine mål. Her kan selvregulerende læring spille en viktig rolle. Selvregulerende læring handler om prosesser som hjelper individer til å lære mer effektivt. Det eksisterer mye kvantitative forskningsresultater på selvregulerende læring i forbindelse med trening og utvikling. I denne studien skal vi se på hva det innebærer kvalitativt gjennom dybdeintervjuer av norske fotballspillere. Deltagere til studien er valgt ut i fra et prosjekt som ble gjennomført i samarbeid mellom Norsk Toppfotballsenter og Norges Idrettshøgskole våren 2012, bedre kjent som "A-stall" prosjektet. Utvalget til "A-stall" prosjektet er spillere fra samtlige lag som på daværende tidspunkt befant seg i en av de to øverste nivåene i Norge (Tippeligaen eller Adeccoligaen; N = 641). Til studien ble det rekruttert åtte spillere med en snittalder på 24,6 år (SD). Spillerne ble valgt ut basert på tre kriterier: (1) Høye mål, (2) Ikke fornøyd med hvor de er i dag nivåmessig relatert til sitt langsiktige mål, (3) Høy SRL skår. I studien ble følgende to problemstillinger belyst: 1. "Hva kjennetegner selvreguleringen for spillere med høye målsettinger?" 2. "Hvordan påvirker selvreguleringen spillernes utvikling?" Resultatene i narrativene knyttet til refleksjon og utvikling peker på at spillerne er opptatt av et helhetlig perspektiv hvor de ulike prosessene som de anser som avgjørende for deres utvikling påvirker hverandre. Deres profesjonalitet gjenspeiles gjennom deres evne til å både jobbe mot den langsiktige målsettingen samtidig som de fokuserer på å utnytte enhver situasjon til å ta til seg lærdom. Et interessant funn er hvordan spillernes bevissthet og refleksjon rundt de ulike prosessene som spiller inn på utvikling også er preget av negative konsekvenser. På bakgrunn av at de stiller så strenge krav til seg selv samtidig som de gjør alt for å nå sine høye målsettinger har de en tendens til å overanalysere som kan ha en negativ innvirkning på prestasjon og utvikling på trening.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfotballno_NO
dc.subjectselvreguleringno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.titleSelvregulering i fotball: En kvalitativ studie av de 8 beste selvregulerende spillerne i norsk toppfotballno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record