Show simple item record

dc.contributor.authorHauken, Bjørnar
dc.date.accessioned2014-09-15T13:36:07Z
dc.date.available2014-09-15T13:36:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219771
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014nb_NO
dc.description.abstractHovedhensikten med denne masteroppgaven har vært å kartlegge de sentrale utfordringene knyttet til posisjonen som daglig leder i Tippeligaklubber. Disse utfordringene har blitt studert med utgangspunkt i det perspektivet at alle aktører som ønsker noe fra eller med klubben gjør posisjonen som daglig leder til et potensielt krevende brennpunkt. Jeg har i tillegg forsøkt å kartlegge mestringsstrategier knyttet til disse utfordringene. Oppgaven har tatt utgangspunkt i institusjonelle logikker som rammeverk for å belyse og forklare utfordringene. Hallgeir Gammelsæters (2010; 2011) inndeling av institusjonelle logikker i ”kommersialiserte” sportsklubber har blitt benyttet for å identifisere ulike institusjonelle logikker knyttet til klubbene. Hensikten har vært å se om disse logikkene er reelle og relevante for å forstå utfordringene som daglig leder møter. Deretter har logikkenes innbyrdes konflikter og gjensidige avhengighet blitt diskutert for å belyse utfordringene. For å belyse mestringsstrategiene støtter oppgaven seg på Kraatz og Blocks (2008) fire måter å tilpasse seg pluralistiske legitimitetskriterier, for organisasjoner som opererer med institusjonell pluralisme. Masteroppgaven ble gjennomført som en kvalitativ casestudie med empiri basert på seks dybdeintervjuer med tidligere og nåværende daglige ledere i Tippeligaklubber. Studien viste at seks av syv logikker H. Gammelsæter (2010; 2011) mener å identifisere oppleves som reelle og relevante for de daglige lederne. Hovedutfordringene som daglig leder ligger i å takle pluralismen av institusjonelle logikker, der alle de ulike kravene i fotballklubbenes omgivelser skaper spenninger og konflikter mellom de ulike logikkene. Spesielt vanskelig er det å håndtere aktører som bærer flere logikker. Til disse utfordringene har de daglige lederne utviklet ulike former for mestringsstrategier, som de lykkes med i varierende grad.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectklubbernb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjecttoppidrettnb_NO
dc.subjectfotballnb_NO
dc.titleUriaspost i logikkens teater: en kartlegging av hovedutfordringene som daglig leder i Tippeligaklubbernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record