Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Jon Tunby
dc.date.accessioned2014-09-17T09:19:05Z
dc.date.available2014-09-17T09:19:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220182
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014nb_NO
dc.description.abstractFormål: Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom trenerskapt motivasjonsklima, tilfredsstillelsen av grunnleggende psykologiske behov og emosjonelt utbytte (glede og angst) blant barn og unge i en fotballspesifikk kontekst. Dette ble gjort gjennom å undersøke hvorvidt de grunnleggende psykologiske behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet hadde en medierende effekt på relasjonen mellom trenerskapt motivasjonsklima og emosjonelt utbytte i form av fotballspesifikk glede og angst. Metode: Det ble gjennomført en tverrsnittundersøkelse basert på spørreskjemadata fra unge fotballspillere innsamlet våren 2011 i Hordaland, Vestfold og Trøndelag fotballkretser. 1300 fotballspillere i aldersgruppen 11-14 år deltok i studien. Deltakerne svarte på spørreskjema innenfor trenerskapt motivasjonsklima (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2), autonomi (Autonomy Scale), kompetanse (Intrinsic Motivation Inventory), tilhørighet (l’Échelle du Sentiment d’appartenance Sociale), glede (Intrinsic Motivation Inventory) og angst (Sport Anxiety Scale). Resultat: Korrelasjon og regresjonsanalyser ble gjennomført. Resultatene indikerte først og fremst at de grunnleggende psykologiske behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet hadde en delvis medierende effekt på forholdet mellom trenerskapt mestringsklima og fotballspesifikk glede. Videre indikerte resultatene at autonomi, kompetanse og tilhørighet ikke hadde en medierende effekt på forholdet mellom trenerskapt prestasjonsklima og fotballspesifikk angst. Konklusjon: Basert på resultatene kan man konkludere med at de grunnleggende psykologiske behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet har en delvis medierende effekt på forholdet mellom trenerskapt mestringsklima og fotballspesifikk glede. Tilfredsstillelsen av behovet for kompetanse hadde sterkest medierende effekt og trekkes derfor fram som et område trenere burde fokusere på. Videre viser resultatene at autonomi, kompetanse og tilhørighet ikke har en medierende effekt på forholdet mellom trenerskapt prestasjonsklima og fotballspesifikk angst. Behovet for autonomi var, noe overraskende, positivt relatert til både prestasjonsklima og angst. Dette forholdet må forskes mer på.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectfotballnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titleMotivasjonsprosesser i ungdomsfotball - en studie basert på målperspektivteori og selvbestemmelsesteori: en kvantitativ studie av forholdet mellom trenerskapt motivasjonsklima, behovstilfredsstillelse og unge fotballspilleres grad av glede og angst innen organisert fotballnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychologynb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel