Show simple item record

dc.contributor.authorLøvstad, Amund Tjellaug
dc.date.accessioned2014-09-17T09:34:55Z
dc.date.available2014-09-17T09:34:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220190
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014nb_NO
dc.description.abstractInnledning: Det er vist at høyfrekvent styrketrening med redusert blodstrøm og lav motstand kan resultere i stor satellittcelle-, muskelcellekjerne- og muskelfiberarealøkning på kort tid. Satellittcelle-, muskelcellekjerne- og muskelfiberarealresponsen er imidlertid rapportert å stagnere allerede etter én uke med trening, og det kan spekuleres i om en hvileperiode kan gjenopprette sensitiviteten i systemet. Målet med denne studien var derfor å undersøke om satellittcelle-, muskelcellekjerne- og muskelfiberarealresponsen kunne opprettholdes ved å legge inn en 10 dagers hvileperiode mellom to blokker med høyfrekvent styrketrening med redusert blodstrøm på lav motstand. Metode: Ti forsøkspersoner gjennomførte 14 økter med styrketrening med redusert blodstrøm med lav motstand fordelt på to blokker á syv økter på fem dager, adskilt av en 10-dagers hvileperiode. Treningsprotokollen bestod av fire serier til utmattelse i kneekstensjon med en motstand på 20 % av 1 repetisjon maksimum (1 RM) (30 sekunder mellom hvert sett). Reduksjon i blodstrøm ble indusert med en 13,5 cm bred trykkmansjett (100 mmHg for menn, 90 mmHg for kvinner). Muskelbiopsier ble tatt fra m. vastus lateralis (VL) før, fire ganger underveis og to ganger etter intervensjonen. Muskelvevet ble kutte i åtte μm tykke snitt og merket mot satellittceller (NCAM + laminin og Pax7 + laminin) muskelcellekjerner (DAPI) og fibertype (SC71 + dystrofin). Fluorescens mikroskop ble brukt til å kvantifisere satellittcellene og muskelcellekjerner. Muskelstyrke i kneekstensjon ble testet som 1 RM og maksimalt isokinetisk dreiemoment (moment ved 60 g/s). Muskeltykkelse- og tverrsnittareal av lårmuskulatur ble målt med henholdsvis ultralyd (UL) og Magnetresonanstomografi (MR). Resultater: I type I og II fibrene økte satellittcelleantallet signifikant etter første treningsuke (henholdsvis 115±101 % og 132±168 %) og økte videre for type II etter andre uke (228±174 %, fra baseline), mens satellittcelleantallet i type I fibrene stagnerte (115±95 %, fra baseline). Ingen signifikante endringer ble funnet for antall muskelcellekjerner i type I eller II fibrene etter første treningsuke, men etter siste treningsuke tenderte kjerneantallet å øke i både type I og II fibrene (28±29 % og 28±31 %, p=0,10 og p=0,13). Muskelfiberareal av type I og II fibrene var uendret etter første treningsuke, men viste en signifikant økning fra hvileperioden til etter andre treningsuke 4 på 25± 23 % for type I fibrene og 32 ± 27 % for type II fibrene. Muskeltverrsnittareal av m. quadriceps endret seg ikke i løpet av intervensjonen, men muskeltykkelse av VL økte signifikant etter først (3,3± 2,1 %) og andre treningsblokk (5,7± 2,5 %). Muskelstyrke i kneekstensjon ble ikke signifikant endret gjennom intervensjonen. Diskusjon: Noe overraskende fant vi kun økning i antall satellittceller etter første treningsuke. Til tross for hvileperioden på 10 dager var det ingen videre økning i antall satellittceller i type I fibrene i andre treningsuke, men de andre variablene viste en økning. Da responsen på den første treningsblokken ble mindre enn forventet er det vanskelig å bedømme betydningen av hvileperioden på endringer i andre treningsblokk. Ingen signifikant økning i tverrsnittsareal av m. quadriceps eller i muskelstyrke kan tyde på at treningsbelastningen ble for stor med denne protokollen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstyrketreningnb_NO
dc.subjectmusklernb_NO
dc.subjectokkulasjonstreningnb_NO
dc.subjectcellernb_NO
dc.titleEffekten av to blokker med høyfrekvent styrketrening med redusert blodstrøm på økning i satellittceller, muskelcellekjerner og muskelfiberareal: er satellittcelle-, muskelcellekjerne- og muskelfiberarealresponsen opprettholdt i andre blokk når den adskilles fra første blokk med 10 dagers hvile?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for fysisk prestasjonsevne / Department of Physical Performancenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record