Show simple item record

dc.contributor.authorRismyhr, Jonas Modin
dc.date.accessioned2015-10-22T10:34:04Z
dc.date.available2015-10-22T10:34:04Z
dc.date.issued2015-10-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357698
dc.description.abstractBakgrunn: Den økende prevalensen av overvekt og fedme i flere land har blitt beskrevet som en global pandemi. Dette har medført økt fokus på vektnedgang og vektnedgangsintervensjoner. En stor del av befolkningen i vestlige land prøver enhver tid til å gå ned i vekt. Leptin er et hormon som hovedsakelig blir skilt ut fra fettvev og sendt til reseptorer i hjernen for å signalisere kroppens fettreserver. Leptin er delaktig i reguleringen av kroppsvekten hos mennesker. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det er en sammenheng mellom baseline leptinkonsentrasjon, vektnedgang og fettmassenedgang hos en gruppe voksne som lider av sykelig overvekt og gjennomgår en livsstilsintervensjon. Metode: Dette er en kvasieksperimentell studie med et pre-posttest design med en intervensjonsgruppe bestående av 41 pasienter. Hvorav 13 menn og 28 kvinner. Deltagerne hadde en gjennomsnittlig kroppsvekt på 119,0 kg ± 20,5 og KMI 39,9 kg/m2 ± 4,8 ved baseline. Intervensjonsgruppen gjennomførte en ti uker lang inneliggende livsstilsintervensjon på NIMI Ringerike, med baseline- og posttest i starten og slutten av oppholdet. Følgende variabler ble målt: Leptinkonsentrasjon i serum (ng/ml), kroppsvekt (kg), kroppsfettmasse (kg), kroppsfett (%), fettfri masse (kg), triglyserider (mmol/l), fysisk aktivitetsnivå (cpm), hofte-midje mål (cm). Resultat: Det var en signifikant negativ sammenheng mellom baseline leptinkonsentrasjon (ng/ml) og nedgang i kroppsfettmasse, både utrykt som absolutte verdier (Betakoeffisient (B); -0.090) (95% Konfidensintervall (KI); -0,158 ; -0.023) og som prosent (B; -0.071) (95% KI; -0,117 ; -0.025). Det var en negativ sammenheng mellom baseline leptinkonsentrasjon (ng/ml) og nedgang i kroppsvekt, både i absolutte verdier (B; -0.044) (95% KI; -0,098 ; 0.009) og utrykt som prosent (B; -0.040) (95% KI; -0,086 ; 0.006), disse resultatene var ikke signifikante. Konklusjon: Det var en signifikant negativ sammenheng mellom baseline leptinkonsentrasjon i serum og nedgang i kroppsfettmasse hos sykelig overvektige individer som gjennomgikk en ti ukers livsstilsintervensjon med vektnedgang som målsetning. Tilsvarende sammenheng for vektnedgang var ikke signifikant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjecthormoner
dc.subjectfedme
dc.subjectvektreduksjon
dc.subjectlivsstil
dc.subjectbmi
dc.titleLeptin og vektnedgang hos sykelig overvektige: er det en sammenheng mellom baseline leptinkonsentrasjon i serum og endring i kroppsvekt og kroppsfettmasse under en ti ukers inneliggende livsstilsintervensjon hos personer med sykelig overvekt?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record