Show simple item record

dc.contributor.authorEkeli, Eivind
dc.date.accessioned2016-08-16T06:51:48Z
dc.date.available2016-08-16T06:51:48Z
dc.date.issued2016-08-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399251
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractFormålet med dette studiet var å se nærmere på hvordan elitesyklister opplever å kombinere toppidrett og høyere utdanning. Studiet ble utarbeidet gjennom en kvalitativ casestudie, hvor det ble gjennomført 13 intervjuer med utøvere, klubbledere, representanter fra Norges Cykelforbund og toppidrettsveiledere ved norske utdanningsinstitusjoner. Problemstilling til oppgaven er: Hvordan opplever elitesyklister kombinasjon av toppidrett og høyere utdanning under idrettskarrieren? I studiet er det benyttet en kombinasjon av sport management teori (stakeholder teori) og psykologi teori (self-efficacy). Ved bruk av disse teoriene har jeg kunnet besvare hvilke stakeholdere som er viktigst i lys av attributtene makt, legitimitet og hastverk. I tillegg til hvordan stakeholderne klubb, forbund og utdanningsinstitusjon påvirker utøvernes self-efficacy, og hvordan utøvernes egen tro er for å klare en kombinert satsing. Kombinasjonen av teoriene har også bidratt til at jeg har kunnet gå dypere inn i studiets tema, og kunne reflektert mer rundt studiets funn. Funnene i studiet viser at en kombinasjon er utfordrende for elitesyklister, og de trenger hjelp fra sentrale stakeholdere (utdanningssituasjon, trener og klubb) for å være i stand til å klare en kombinasjon fysisk og psykisk. Studiet oppfordrer spesielt klubbledere, Norges Cykelforbund (NCF) og Olympiatoppen (OLT) til å i større grad engasjere seg i utøvernes kombinerte satsing. Utfordringene her ligger i et begrenset samvirke og informasjonsflyt mellom stakeholderne, noe som gjør en kombinasjon enda mer utfordrende og frustrerende for utøverne. Dette kan i verste fall føre til at utøverne gir opp å satse på en dobbel satsing. Slik det er nå ligger veldig mye av jobben hos utøverne selv, og det er ingen automatikk i tilretteleggingen med mindre utøverne selv sørger for å samspille stakeholdernes krav. Flere av elitesyklistene kjenner heller ikke til hvilke muligheter de har for å kombinere, eller at det i hele tatt er mulig å gjennomføre begge deler. Sykkelklubber, OLT og NCF har her et ansvar for bedre å informere om de mulighetene som finnes. Kombinasjonen av toppidrett og høyere utdanning er gjennomførbar, men det krever at alle stakeholderne bidrar med det de kan for å få optimalisert tilretteleggingen for utøverne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectutdanning
dc.subjecttoppidrett
dc.subjectsykling
dc.subjectutøvere
dc.titleToppidrett og høyere utdanning: en kvalitativ casestudie av elitesyklisters opplevelser av å kombinere toppidrett og høyere utdanningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record