Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUldalen, Ingebjørg
dc.date.accessioned2016-08-23T08:15:39Z
dc.date.available2016-08-23T08:15:39Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400952
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i idrettsvitenskap ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole. Temaet for oppgaven er vurdering i kroppsøving i videregående skole. Studiens hensikt er å belyse hvordan lærere setter standpunktkarakter når innsats skal være en del av grunnlaget for vurdering i kroppsøvingsfaget. Studien bygger på Prøitz og Borgens rapport ”Rettferdig standpunktkarakter – det (u)muliges kunst? ” fra 2010, og ved datainnsamling er det tatt utgangspunkt i intervjuguiden fra deres forskning. Begrunnelsen for å gjøre en replikasjon av tidligere forskning, er at konteksten har endret seg siden 2010; innsats ble gjeninnført som vurderingsgrunnlag i kroppsøving i 2012, etter at det ble tatt ut ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Studien er forankret i Goodlads læreplanteori som omfatter fem læreplannivåer; den ideelle, den formelle, den oppfattede, den operasjonaliserte og den erfarte læreplanen. Denne studien utforsker rommet mellom den formelle læreplanen og den oppfattede læreplanen. Den formelle læreplanen aktiveres gjennom Kunnskapsløftet 06, revidert forskrift fra 2012 og Opplæringslovens bestemmelser angående vurdering. Den oppfattede læreplanen er i dette prosjektet blitt tilgjengelig gjennom kvalitative intervjuer med fire faglærere i kroppsøving ved to videregående skoler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleFått som fortjent?: læreres setting av standpunktkarakter i kroppsøvingsfaget i videregående skole når innsats er en del av vurderingsgrunnlagetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel