Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstebrød, Hans Olav
dc.date.accessioned2016-08-23T08:27:00Z
dc.date.available2016-08-23T08:27:00Z
dc.date.issued2016-08-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400965
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Den store forekomsten av sykelig overvekt fordrer effektive behandlingsmetoder. Fysisk aktivitet reduser mange risikofaktorer assosiert med høy kroppsmasseindeks, og er et kostnadseffektivt hjelpemiddel i behandlingen. Intensive livsstilsintervensjoner har til hensikt å endre både fysisk aktivitets- og kostholdsvaner, men det er lite undersøkt i hvor stor grad man har lykkes med å endre aktivitetsvaner. Metode: Denne prospektive oppfølgingsstudien med eksperimentelt design fulgte inneliggende pasienter tilknyttet Nimi Ringerike i tolv måneder. Hovedoppholdet varte i ti uker, og det var to enkeltstående oppfølgingsuker etter henholdsvis seks og tolv måneder. Ved oppholdet på institusjonen var det to til tre treningsøkter hver ukedag, og det ble gitt daglig undervisning og veiledning i livsstilsendring. Aktivitetsnivå ble registrert i hjemlige omgivelser før og etter hovedoppholdet, samt etter seks og tolv måneder med akselerometer (ActiGraph GT1M). Antropometri og blodvariabler ble registrert med standardiserte metoder. Resultat: Trettien deltakere ble inkludert, hvorav 21 hadde godkjente målinger for fysisk aktivitet etter tolv måneder. Det totale fysiske aktivitetsnivået økte med 49 (95% konfidensintervall [KI]: 1 til 96, p=0,044) tellinger/min i løpet av tolv måneder, mens tid brukt i moderat- og høyintensiv fysisk aktivitet forble uendret (p=0,079). Antall deltakere med metabolsk syndrom ble redusert fra 16 til ni (p=0,011), og den gjennomsnitt l ige endringen i kroppsvekt var -14,7 (95% KI: -21,0 til -8,5) kg (p<0,001). Konklusjon: Det gjennomsnittlige fysiske aktivitetsnivået økte signifikant blant sykelig overvektige etter tolv måneder intensiv livsstilsintervensjon. I tillegg ble det funnet klinisk betydningsfulle endringer i metabolske risikofaktorer og kroppsvekt. På grunn av det store frafallet og metodiske svakheter må imidlertid resultatene leses med varsomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleIntensiv livsstilsintervensjon med oppfølging over ett år og effekt på fysisk aktivitetsnivå blant en gruppe pasienter med sykelig overvekt: en prospektiv oppfølgingsstudie med eksperimentelt designnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel