Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Martin Lillehagen
dc.date.accessioned2016-12-20T10:36:59Z
dc.date.available2016-12-20T10:36:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425544
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne studien har som mål å finne ut av hvordan ledelsen i organisasjonskomiteen for World Cup i nordiske grener på Lillehammer arbeider med risikoledelse og påpasselighet for å sikre et best mulig arrangement. Gjennom studien er det forsøkt å avdekke hvordan organisasjonen bygger opp og implementerer tiltak i henhold til risikovurderingene som blir foretatt, sett i lys av Leopkey og Parent (2009b) sin teori om risikoledelse. Videre dedikeres hovedtyngden av oppgaven til å undersøke hvorvidt organisasjonen viser likhetstrekk med Weick og Sutcliffe (2001) sine kjennetegn på en påpasselig organisasjon. Til slutt benytter studien Sitkin (1992) sitt perspektiv på pålitelig erfaringsbasert læring for å evaluerer organisasjonen sin evne til å utføre en erfaringsbasert læring for å videreutvikle sitt arrangementet. Til sammen danner de tre modellene den teoretiske forankringen til studien, som diskusjonen av de empiriske funnene bygger på. Hovedfunnene til studien påviste trekk ved organisasjonen som bidrar til å kunne omtale den som en påpasselig organisasjon, med noen unntak. Videre kom det frem at organisasjonen arbeider grundig med å minimere, redusere og eliminere kjente risikoer, men svikter litt i avdekkingen av nye risikoer. Det omfattende evalueringsarbeidet som foretas i etterkant av gjennomføringen, samt utviklingen arrangementet opplever fra år til år vitner om pålitelig erfaringsbasert læring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectorganisasjonnb_NO
dc.subjectarrangementernb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectrisikonb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.titleDet er ikke nødvendigvis de som sitter med de grundigste planene som er best til å gjøre de riktige grepene: en studie av arbeidsmetodikken til arrangementskomiteen for World Cup i nordiske grener på Lillehammernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record