Show simple item record

dc.contributor.authorEngen, Kethe Marie E.
dc.date.accessioned2017-01-16T10:04:40Z
dc.date.available2017-01-16T10:04:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427343
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Hensikten med denne studien var: 1) å kartlegge kroppsmasseindeks (KMI), fettmasse (FM), fordeling av FM (android gynoid fettmasseratio) og holdningsrelatert kroppsmisnøye, 2) undersøke sammenhengen mellom KMI, FM og AG ratio (android gynoid fettmasseratio) og holdningsrelatert kroppsmisnøye blant behandlingssøkende kvinner med bulimia nervosa (BN) og overspisningslidelse (BED) bosatt på Østlandet. Metode: Data som ble benyttet i denne oppgaven ble samlet inn i forbindelse med pretesting av deltakere som er inkludert i en pågående behandlingsstudie (F.A.K.T), i perioden 2013-2016. I studien ble 88 kvinner (n= 52 med BN og n= 26 med BED diagnose) med median alder 27 år (kvartilbredde 8 år) og KMI median på 24,1 kg/m2 (kvartilbredde 5,5 kg/m2) inkludert. FM og android gynoid fettmasseratio (AG ratio) ble målt via dualenergy x-ray absorptiometry (DXA) og kroppsmisnøye ble målt med eating disorder Examination questionnaire (EDE-Q) deltestene weight concern (WC) og shape concern (SC), og eating disorder inventory 3 (EDI-3) deltestene body dissatisfaction (BD) og drive for thinness (DT). Resultat: Prevalensen av førhøyet KMI, FM og AG ratio for BN og BED gruppen var henholdsvis 34 %, 37 %, 63 %, og 65 %, 73 % og 73 %. I BN gruppen hadde 29 % KMI i normalområdet samtidig som de hadde forhøyet FM og/eller AG ratio. For BED gruppen var det 15 %. FM, AG ratio og KMI kunne forklare henholdsvis 4-9 %, 12-18 % og 12-23 % av variasjonen i de psykometriske variablene. Både KMI, FM og AG ratio predikerte holdningsrelatert kroppsmisnøye for hele utvalget som helhet. KMI predikerte ingen variabler i BED gruppen og predikerte holdningsrelatert kroppsmisnøye i mindre grad enn FM og AG ratio.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectkroppsbevissthetnb_NO
dc.subjectspiseforstyrrelsernb_NO
dc.subjectbuliminb_NO
dc.titleKroppssammensetning og kroppsmisnøye hos kvinner med spiseforstyrrelser: en tverrsnittstudie av behandligssøkende voksne kvinner med bulimia nervosa og overspisingslidelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record