Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Mona
dc.date.accessioned2017-03-31T08:43:58Z
dc.date.available2017-03-31T08:43:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436451
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2017
dc.description.abstractBakgrunn: Risikoen for å få en kreftsykdom er mer enn fordoblet de siste 50 årene. Samtidig som flere mennesker får kreft, er det også flere som blir helt friske, og som overlever kreftsykdommen. Bivirkninger er uønskede effekter av en behandling som kan oppstå i forbindelse med, eller som følge av kreftbehandling. Kreftrelatert fatigue (CRF) beskrives som en av de vanligste og mest plagsomme bivirkningene av kreftbehandling. Hensikt: Undersøke forholdet mellom andelen av tid brukt på aktivitet med moderat til høy intensitet (MVPA) og kreftrelatert fatigue (CRF). Metode: Denne prospektive, longitudinale undersøkelsen er basert på data fra «Early rehabilitation of cancer patients – a randomized controlled intervention study». 255 pasienter ble inkludert i studien, 115 kvinner og 140 menn. Kreftformene som ble inkludert var brystkreft, kolonkreft, lymfom, prostata og testikkelkreft. Primær utfall for denne studien er CRF, som ble målt med Chalder’s Fatigue Questionnaire (FQ). Spørreskjemaene ble besvart ved baseline, 4, 8, 12 og 24 måneder. Fysisk aktivitet ble målt ved baseline, 4 og 24 måneder ved hjelp av Sensewear (SWA). Basert på instruksjoner fra produsent, ble armbåndet båret på venstre overarm/ triceps i 7 dager. Kvinner som var brystkreftoperert på den siden kunne ha armbåndet på høyre overarm. Resultat: Høyere fysisk aktivitetsnivå ved baseline var assosiert med lavere CRF ved oppfølging. «The mixed effects model» viste stor økning i fatigue fra baseline til første oppfølging (p<0.001), og deltakerne rapporterte økt fatigue også ved 8, 12 og 24 måneders oppfølging (p<0.001). Ett prosentpoeng økning i aktivitet ved baseline var assosiert med redusert fatigue ved oppfølging. Konklusjon: Basert på denne studien ser det ut som at aktivitetsnivå ved baseline var den avgjørende faktoren for aktivitetsnivået ved oppfølging. Økt aktivitet ved baseline var assosiert med redusert fatigue ved oppfølging, men assosiasjonen var svak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectkreft
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectbehandling
dc.titleForholdet mellom aktivitet med moderat til høy intensitet og kreftrelatert fatigue : en prospektiv, longitudinell undersøkelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record