Show simple item record

dc.contributor.authorBettum, Tora Johanne
dc.date.accessioned2017-04-18T09:19:45Z
dc.date.available2017-04-18T09:19:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437562
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner i Norge og behandlingen kan være krevende og langvarig. Mange pasienter opplever bivirkninger som smerter, anemi, fatigue og redusert arbeidskapasitet som kan føre til redusert maksimalt oksygenopptak (VO2maks). Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke om VO2maks endrer seg hos brystkreftpasienter som gjennomgår adjuvant brystkreftbehandling med cytostatika, og om trening kan motvirke en eventuell nedgang i VO2maks. Materiale og metode: I perioden 2011 - 2013 deltok brystkreftpasienter i alderen 35 til 37 år i en pilotstudie, Energi Balanse og BrystkreftAspekter (EBBA-II)- studien. EBBA-II studien er en klinisk randomisert nasjonal intervensjonsstudie. I vår studie inngår 39 kvinner (35-75 år) med nydiagnostisert brystkreft (stadium I/II). Etter operasjon ble deltagende brystkreftpasienter randomisert til en kontrollgruppe (n=22) eller en intervensjonsgruppe (n=17). Treningsintervensjonen varte i 12 måneder og bestod av gruppebasert trening på 60 minutter to ganger per uke med treningsveileder og egentrening på minimum 60 minutter per uke. VO2maks ble målt direkte ved gange på tredemølle til utmattelse preoperativt og 6 og 12 måneder postoperativt. Resultater: Brystkreftpasientene i kontrollgruppen som fikk cytostatika (n=14) hadde en nedgang i VO2maks på 20 % (P=0,002) ved 6 måneders kontroll, som bedret seg igjen med 12 % ved 12 måneders postoperativ kontroll. Brystkreftpasientene i intervensjonsgruppen som fikk cytostatika (n=10) hadde en mindre reduksjon i forhold til kontrollgruppen (n=14) i VO2maks ved 6 måneders kontroll (P=0,026 ). Pasientene i intervensjonsgruppen som ikke fikk cytostatika (n=7) økte VO2maks med 8 % mens pasientene i kontrollgruppen som ikke fikk cytostatika hadde en reduksjon i VO2maks på 4 % ved 12 måneders postoperativ kontroll (P= 0,236). Uten å ta hensyn til behandlingsregimet hadde intervensjonsgruppen opprettholdt VO2maks gjennom behandlingsperioden (VO2maks 101 % vs 100 %), mens kontrollgruppen hadde en reduksjon på 14 % i VO2maks ved 6 måneders postoperativ kontroll.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.subjecttreningnb_NO
dc.subjectmaksimalt oksygenopptaknb_NO
dc.titleMaksimalt oksygenopptak hos brystkreftpasienter under behandling og effekt av en treningsintervensjon: en delstudie i EBBA II studien, Oslo universitetssykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record