Show simple item record

dc.contributor.authorØveraasen, Ingeborg Vesterås
dc.date.accessioned2018-01-24T09:49:56Z
dc.date.available2018-01-24T09:49:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479296
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2017nb_NO
dc.description.abstractSammen med fotturer og uteaktivitet har treningssentrene de siste årene utviklet seg til å bli en av de viktigste arenaene for fysisk aktivitet, trening og den norske folkehelsen. Personlig trenere blir stadig viktigere i arbeidet rundt mennesker fysiske og psykiske helse, og bare i 2017 har Sats Elixia Norge et mål om å omsette PT-timer for 230 millioner norske kroner. Målet med denne studien er å skape forståelse for hva en PT kan gjøre med kunders livskvalitet og motivasjon. Gjennom selvbestemmelsesteoriens tre psykologiske faktorer undersøker studien hvordan en PT kan virke inn på et individs motivasjon og livskvalitet. Studien måler effekten av fem ukers intervensjon med individuell oppfølging av PT. Informantene besvarte spørreskjema i henhold til Single-subject, Multiple Baseline Design både før og underveis i intervensjonen, mens det kvalitative intervjuet ble gjennomført etter avsluttet intervensjon. Fem kvinner i alderen 40-55 år er deltakere i studien og rapporterer situasjonell motivasjon ved en pretest, posttest og etter 5 ukers gjennomført intervensjon med individuell oppfølging av PT to ganger hver uke. Intervensjonen avsluttes med et forskningsintervju som analyseres gjennom en tematisk analyse, før resultatene presenteres i form av informantenes egne beretninger. På bakgrunn av studiens utvalg og omfang kan ingen endelige slutninger trekkes, men alle studiens informanter forklarer hvordan egen motivasjon og livskvalitet har endret seg med utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien tre psykologiske faktorer; autonomi, kompetanse og tilhørighet. Resultatene i studien gir tydelige indikasjoner på at individuell oppføling av PT fører til økt treningsmotivasjon, som igjen fører til økt aktivitet og bidrar til endringer i selvtillit og livskvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectmotivasjon
dc.subjecttreningssentre
dc.subjectpersonlig trener
dc.subjectlivskvalitet
dc.titleVil individuelle PT-timer gi økt motivasjon og livskvalitet?: En single-subject studie med SDTnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychologynb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record