Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWoll, Lars
dc.date.accessioned2018-08-08T08:49:26Z
dc.date.available2018-08-08T08:49:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507983
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2018nb_NO
dc.description.abstractDe yrkesfaglige programmene i videregående opplæring opplever at flere elever ikke fullfører utdanningen sammenlignet med studieforberedende programmer (SSB, 2018). Alle studieprogrammer har samme antall kroppsøvingstimer i året og de samme kompetansemål fra VG1 til VG3. Det kan derfor være interessant å se om det er forskjeller i elevenes motivasjonskvalitet for kroppsøvingsfaget på de ulike studieprogrammene sett i lys av selvbestemmelsesteorien (Ryan & Deci, 2017), samt om motivasjonskvaliteten endrer seg ulikt for elever på yrkesfag og studiespesialiserende programmer fra VG1 til VG2. Undersøkelsen er en del av REPAC-prosjektet (The relevance of physical activity contexts in the every-day life of adolescents). Studien har et longitudinelt kvantitativt design, hvor data ble innhentet ved spørreskjema blant elevene (N=1457) på slutten av VG1 og VG2. Kvalitet på motivasjon ble målt med The Situational Motivation Scale (Guay, Vallerand & Blanchard, 2000). Funnene viser at yrkesfaglige elever skårer signifikant lavere i ekstern regulering, og høyere i amotivasjon sammenlignet med studiespesialiserende elever mot slutten av VG1. Motivasjonskvaliteten fra VG1 til VG2 forholdt seg uforandret hos de yrkesfaglige elevene, og det var ingen signifikant forskjell i utviklingen fra VG1 til VG2 mellom de yrkesfaglige og studiespesialiserende elevene. Studien viser at det er forskjeller mellom yrkesfaglige og studiespesialiserende elever når det kommer til kvalitet på motivasjon i kroppsøving. Den motivasjonelle profilen til elevene tilsier at de yrkesfaglige elevene kan være mer utsatt for negative konsekvenser i forbindelse med høyere grad av amotivasjon i kroppsøving. Effektstørrelsen er imidlertid liten i alle motivasjonsreguleringene. De yrkesfaglige elevenes motivasjon for kroppsøving endret seg ikke over 2. året i videregående opplæring. Forskjellen mellom de yrkesfaglige og studiespesialiserende elevene i motivasjon for kroppsøving som ble funnet ved T1 endret seg ikke over 2. året i videregående utdanning. Dette betyr at forskjellen i motivasjon mellom gruppene holder seg stabil over et år med kroppsøving i videregående skole.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectelever
dc.subjectmotivasjon
dc.subjectmedbestemmelse
dc.subjectvideregående skole
dc.titleYrkesfaglige- og studiespesialiserende elevers motivasjon for kroppsøving: En komparativ studie av elevers selvbestemte motivasjon for kroppsøving, basert på longitudinell data fra REPAC prosjektetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department for Physical Educationnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel