Show simple item record

dc.contributor.authorØby, Olav
dc.date.accessioned2018-08-08T08:58:23Z
dc.date.available2018-08-08T08:58:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507989
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2018nb_NO
dc.description.abstract270 millioner mennesker spiller fotball regelmessig, men kun 110 000 regnes som profesjonelle spillere. Dette viser hvor trangt nåløyet er for å kunne oppnå profesjonell status. Det er gjort mye forskning på hva som skal til for kunne bli profesjonell spiller, mens mindre er gjort på de som allerede er proffe, og hvordan de jobber med utvikling. Formålet med dette masterprosjektet har derfor vært få en dypere forståelse av hvordan voksne, profesjonelle fotballspillere arbeider med utvikling og optimalisering av prestasjon. Studien består av 13 Eliteseriespillere (Malder = 25,9, SD = 0,83) fra to ulike klubber. Spillerne i studien kan sies å befinne seg i den optimale prestasjonsalderen. Det er benyttet kvalitativ metode for å undersøke problemstillingen nærmere. Denne metoden er benyttet fordi den fungerer godt til å få en forståelse av forsøkspersonenes livsverden. En semistrukturert intervjuguide ble brukt. Denne ble utarbeidet med bakgrunn i deliberate practice-teorien. Teori om selvregulering ble også benyttet. Deretter fungerte tematisk analyse som oppgavens analyseverktøy. Funnene som fremkommer av denne forskningsstudien deles inn i tre hovedkategorier. i) Den første tar for seg spillernes motivasjon, drivkraft og målsetninger. Spillerne er sterkt indre motiverte til å spille fotball, og uttrykker at det er det beste de vet. Ytre motivasjonsfaktorer pekes også på, som f.eks. at de er særdeles privilegerte som får muligheten til å leve av fotball. Prestasjonsforbedring slik at de blir gode nok til å spille på et høyere nivå enn de gjør i dag fremstår som en viktig drivkraft. Spille for et landslag, i en av de fem store ligaene eller for et bedre lag er eksempler på målsettinger spillerne har. Avslutningsvis forklarer spillerne at de har stort fokus på egen utvikling. ii) Kategori nummer to tar for seg hvordan spillerne arbeider i praksis. Her fremstår innsats som viktig. Det å ha tilgang til signifikante personer rundt seg vektlegges også, for disse kan bidra med sosial støtte eller konstruktive tilbakemeldinger som virker prestasjonsfremmende. Selvreguleringsstrategiene planlegging, monitorering og evaluering benyttes i ulik grad av spillerne, men viktigheten av dem er tydelig. Utenfor banen arbeider spillerne dedikert med mange ulike selvreguleringsstrategier. iii) Siste kategori omhandler hvordan prestasjoner påvirker utviklingsfokus. Noen spillere forklarer at de arbeider med egen utvikling og optimalisering av prestasjoner uansett hvordan laget presterer, og uansett hvor mye spilletid de får. Andre fremhever at lagets prestasjoner og individuell spilletid kan ha stor påvirkning på utviklingsfokuset i deres daglige virke som voksne, profesjonelle fotballspillere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectfotball
dc.subjectspillere
dc.subjectprofesjonelle
dc.subjectutvikling
dc.subjectmotivasjon
dc.subjecttoppidrett
dc.subjectprestasjoner
dc.subjectselvregulering
dc.titleHvordan arbeider voksne, profesjonelle fotballspillere med utvikling?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for coaching og psykologi / Deparment of Coaching and Psychologynb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record