Show simple item record

dc.contributor.authorEliassen, William
dc.date.accessioned2018-11-26T13:26:25Z
dc.date.available2018-11-26T13:26:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574889
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Utvikling av det det pulmonale- og kardiorespiratoriske system er en kontinuerlig prosess fra barndom til voksen alder. Under pubertet ser vi et kompleks vekstmønster med fundamentale kroppslige endringer, som fører til endringer i lungefunksjon og kardiovaskulær form, som er delvis kjent og delvis ukjent. Effekten av fysisk trening på ulike målevariabler i puberteten er også delvis ukjent. Eksisterende litteratur indikerer at friske barn og voksne ikke benytter hele sin ventilatoriske kapasitet under maksimal belastning, det ansees derfor som normalt med en pustereserve på 20-40%. Det foreligger, så vidt meg bekjent, ingen studier på pustereserve for friske barn og ungdommer, og det er begrenset med longitudinelle studier på utvikling av lungefunksjon og kardiovaskulær form i puberteten. Metode: Den foreliggende studien har et prospektivt oppfølgingsdesign med inklusjon av idrettsaktive jenter og gutter fra 12-17 år (n=15-19♂/ 24-27♀), og tverrsnittsresultater av idrettsaktive barn sammenlignet med en ikke idrettsaktiv kontrollgruppe ved 12 års alder (n=67-69♂/ 69-73♀). Pustereserve (PR) ble beregnet fra differansen mellom maksimal voluntær ventilasjon (MVV) og maksimal ventilasjon (VEmaks) og oppgis i prosent. Forsert vitalkapasitet (FVC), forsert ekspiratorisk volum ved første sekund (FEV1) og MVV ble målt ved spirometri, pulmonary function testing (PFT, Masterscreen, Jaeger, Tyskland, CareFusion, Höchberg, Tyskland). Maksimalt oksygenopptak og VEmaks ble målt ved ergospirometri (Oxycon Pro, Jaeger-Toennis, Hochberg, Tyskland) på tredemølle. Forsøkspersonene ble testet én gang per år i perioden januar til mars.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectbarn
dc.subjectungdom
dc.subjectlunger
dc.subjectmaksimalt oksygenopptak
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjecttrening
dc.subjectidrett
dc.titlePustereserve, lungefunksjon, og maksimalt oksygenopptak hos idrettsaktive barn og ungdommer : En prospektiv oppfølgingsstudie av idrettsaktive jenter og gutter 12- 17 år og tverrsnittsresultater fra idrettsaktive sammenlignet med en kontrollgruppe ved 12 års aldernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sport Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record