Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøyem, Håkon
dc.date.accessioned2019-07-11T05:54:27Z
dc.date.available2019-07-11T05:54:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2604889
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractJeg har i dette prosjektet undersøkt om friluftsliv i kroppsøving kan bidra til miljøbevissthet hos elever på én videregående skole (vg1) i Oslo. Prosjektet har brukt erfaringslæring, naturfilosofi og en økologisk utviklingsmodell som teoretisk grunnlag. Prosjektet har et kvalitativt design, hvor jeg har benyttet deltagende observasjon og fokusgruppeintervju for å generere datamaterialet, dette for å få en mest mulig helhetlig fremstilling av elevenes (n=20) opplevelser og erfaringer med friluftslivsundervisningen. Vitenskapsteoretisk plasserer prosjektet seg innenfor en fenomenologisk og hermeneutisk forståelsesramme. Fortolkningen har forsøkt å få frem elevenes personlige erfaringer, meninger, tanker, opplevelser og følelser knyttet til friluftslivsundervisningen. Elevene utrykker at de setter pris på praktisk læring. De hevder at de lærer bedre når de får erfare med egen kropp. De anser erfaringer som viktige for deres personlige forhold til natur og betydningen for miljøbevissthet. Elevene verdsetter naturen på bakgrunn av ressursene den tilbyr, og ikke minst fordi det finnes dyr der. Elevene er også opptatt av rekreasjonsverdien naturen og friluftslivet har. I den sammenheng trekker de fram fravær av støy og stress som viktig for deres tanker om å ivareta naturen. Lokal natur virker å være viktigere enn global natur – gode minner med og personlig eierskap til lokal natur er begge faktorer som virker å påvirke miljøbevisstheten hos elevene. Elevene fremhever spesielt den implisitte læringen om miljøbevissthet gjennom friluftsliv. Elevene er delt i oppfattelsen om miljøbevissthet bør være eget tema i kroppsøving. De ønsker et praktisk fag med lite teori, samtidig som de anerkjenner at den implisitte læringen har vekket interessen for miljø, naturens egenverdi og naturens sårbarhet. Elevene hevder at skolefriluftslivet har mulighet til å gi dem en personlig tilknytning til naturen. Dette prosjektet er gjennomført innenfor et lite utforsket område og kan således være en mulig inngang for nye studier. Forhåpentligvis gir prosjektet innblikk i et sammensatt fagområde.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleSkolefriluftsliv– en vei til miljøbevissthet?: En kvalitativ undersøkelse i kroppsøving ved én videregående skole (Vg1) i Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel