Show simple item record

dc.contributor.authorNymark, Simen
dc.date.accessioned2019-08-02T12:04:54Z
dc.date.available2019-08-02T12:04:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607057
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractVi kan gjennom St. meld. Nr 28 Fremtidens skole (2015-2016) og NOU 2015:8 se at et fremtidsrettet syn på utdanning legges til rette gjennom tilpasset utvikling av fag og kompetanser for morgendagens samfunn. I samsvar med utvikling av faglige kompetanser, skal fremtidig utdanningen bidra til å støtte elevene i deres personlige identitetsutvikling og personlige utvikling. En teori som aktualiserer fagfornyelsens ideer om utvikling av elevers individuelle kompetanser, er selvregulert læring (NOU 2015:8). Selvregulering har i utdanningsforskning de senere årene blitt løftet frem som relevant og bidragsytende med utgangspunkt i elevers evne til å lære. Selvregulering blir i fagfornyelsen beskrevet som elevenes evne til å reflektere over hensikten med hva de lærer, og hvordan de kan ta i bruk ulike strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere egne læringsprosesser (Hopfenbeck, 2011a; NOU 2015:8). I tillegg kommer det frem i fagfornyelsen, under fagspesifikk kompetanse, et ønske om mer kompetanse i teknologiutvikling og digitalisering i de ulike fagområdene. Kroppsøvingsfaget påvirkes av dette da ønsket om digitalisering gjelder fellesfagene, der et av fagområdene er praktiske og etiske fag, som inkluderer kroppsøvingsfaget. I denne studien har det blitt undersøkt hvordan kroppsøving kan være en arena for utvikling av digital kompetanse i samsvar med utvikling av selvregulert læring. Det er gjennomført kvalitative intervjuer med fire elever ved en videregående skole på Østlandet for å innhente kunnskap om deres erfaringer, opplevelser og refleksjoner rundt den aktuelle tematikken. For å kunne analysere informasjonen fra informantene i intervjuet, ble det benyttet et analytisk verktøy. Dette verktøyet er Nicol & Macfarlane-Dick (2006) sin modell om selvregulert læring. Selvregulering og bruk av digital video som læringsverktøy har i denne studien blitt belyst for å vise ulike aspekter ved Nicol & Macfarlane-Dick (2006) sin modell om selvregulert læring som har vært med å bidra til å engasjere elever i videregående skole i ulike selvregulerende prosesser. Tematikken om selvregulering i norsk skole har i følge Hopfenbeck (2011a) vært et underutforsket felt. Denne studiens hensikt har vært å belyse denne tematikken. Studien har forsøkt å bringe frem innsikter fra relevant teori, og konstruert en problemstilling som er rettet mot fremtidens skole ved bruk av et analytiske verktøy. Jeg håper at denne studien kan kaste lys over kombinasjonen av fenomenet om selvregulering og bruk av digital video som læringsverktøy og inspirere til nytenkende pedagogisk praksis i et fremtidig perspektiv i kroppsøvingsfaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleHvordan kan bruk av digital video som læringsverktøy påvirke elevers læring og selvregulering i kroppsøvingsfaget?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record