Show simple item record

dc.contributor.authorSkrudland, Olav
dc.date.accessioned2019-08-05T08:31:07Z
dc.date.available2019-08-05T08:31:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607109
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å kartlegge karakteristika hos generalsekretærene i særforbundene i norsk idrett, om det finnes kjønnsforskjeller mellom dem, samt om det finnes forskjeller i forhold til størrelse på forbundet de jobber i. Oppgaven baseres på en kvantitativ tilnærming, hvor spørreundersøkelse er brukt for å samle inn data. Undersøkelsen inkluderer 41 respondenter. Resultatene blir fremstilt deskriptivt, og som opptellingsdata i tabellform. Videre diskuteres resultatene med bakgrunn i Pierre Bourdieus teoretiske begreper om felt, kapital og habitus, kjønnsrelasjoner og maskulin dominans, samt tidligere forskning. Sentrale funn i studien dreier seg om generalsekretærenes demografiske bakgrunn og deres kvalifikasjoner. Resultatene viser indikasjoner av høy kulturell og sosial kapital hos dem, samt at de er godt stilt økonomisk. Videre viser funnene forskjeller når man splitter datasettet på kjønn. Den største forskjellen handler om antall menn versus kvinner som er generalsekretærer, hvor det er en stor overvekt av mannlige. Men, man finner også kjønnsforskjeller når det er snakk om kvalifikasjoner – hvor resultatene viser en tendens at kvinnene er mer kvalifiserte til jobben enn de mannlige generalsekretærene, med utgangspunkt i utdanning. Avslutningsvis viser også funnene at det finnes forskjeller mellom generalsekretærene med utgangspunkt i størrelse på forbundet de jobber i. Dette diskuteres med bakgrunn i det økte fokuset på profesjonalisering i norsk idrett.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleIdrettens generalsekretærer – hvem er de?: En kvantitativ studie av generalsekretærer i norske særforbundnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record