Show simple item record

dc.contributor.authorTorp, Celina Navarra H.
dc.date.accessioned2020-02-11T10:32:23Z
dc.date.available2020-02-11T10:32:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640984
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractDen organiserte idretten i Norge har en sterk posisjon i samfunnet. Med visjonen «Idrettsglede for alle» skal Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) tilby aktivitet til alle som ønsker det. Frafallsproblematikken som idretten opplever, er ikke et nytt fenomen. Det har blitt forsket mye på frafallet i den organiserte idretten og majoriteten av frafallet skjer i ungdomsidretten. Frafallet blir av forskere ansett å både være et naturlig og midlertidig fenomen, og nødvendigvis ikke så problematisk. I tidligere forskning har det blitt benyttet kvantitative undersøkelser og predefinerte svarkategorier for å innhente informasjon om ungdommers grunner til frafall. Idretten var laget av og for menn, tidligere fikk ikke kvinner lov til å delta i idretten. De teoretiske perspektivene i denne studien legger vekt på hvordan vi kan forstå ungdommers grunner til å slutte med idrett. Kjønnsteori har blitt benyttet til å se nærmere på om jenter og gutter begrunner frafallet sitt ulikt og hvordan kjønnsdynamikken i idretten påvirker ulikhetene i deres begrunnelser. Denne studien handler om frafallet i den organiserte idretten. Der formålet er å se nærmere på kjønnsforskjellene mellom jenter og gutters begrunnelser til frafall, og om det er forskjeller mellom idrettene ungdommene var aktive innenfor. Dette er en kvalitativ og kvantitativ studie, hvor datamaterialet som har blitt analysert er basert på begrunnelsene til 1 248 ungdommer i alderen 16-19 år. Datamaterialet er hentet fra Ungdataspørreskjemaundersøkelsen, Ung i Oslo 2018, og hadde en svarprosent på 93%. Respondentene i denne studien har begrunnet med egne ord hvorfor de valgte å slutte med organisert idrett og hvilken idrett de drev med. Resultatene i denne studien viste både likheter med studier hvor det har blitt benyttet predefinerte svarkategorier, men har også bidratt med ny innsikt enn hva tidligere forskning viser. Studien viser at respondentenes begrunnelser tyder på at det ofte er flere grunner til frafall. Jenter opplyser generelt flere grunner til frafall enn hva gutter gjør og funnene viser at det er relativt små forskjeller mellom grunnene for å slutte og hvilken idrett de drev med.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleFrafall i ungdomsidretten: En kvalitativ og kvantitativ studie av ungdommens egne begrunnelser til frafallnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record