Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRustad, Hilde
dc.date.accessioned2020-05-15T06:42:52Z
dc.date.available2020-05-15T06:42:52Z
dc.date.created2020-01-02T14:11:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNordic Journal of Dance: practice, education and research. 2019, 10(1+2), 5-15.en_US
dc.identifier.issn1891-6708
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2654539
dc.description.abstractArtikkelen drøfter sammenhenger mellom Marcel Duchamp (1887–1968) sin tenkning og danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon som tradisjoner. Forskningsprosjektet er tuftet på erfaring utøvere av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon har gjort, og undersøker forbindelser mellom Duchamp og postmoderne improvisasjonsdanstradisjoner, og på hvilke måter bevissthet om slike forbindelser kan ha betydning for tradisjonenes utøvere. Forfatteren anvender Lindholm og Gadamers (1900–2002) tradisjonsbegrep som analytisk blikk og fortolkningsperspektiv, og får fram hvordan deler av Duchamps tankegods som kan forstås som overlevert via John Cage, Merce Cunningham og Robert Rauschenberg til dansekunstnere som var ansvarlig for oppstarten av postmoderne dans, og som i dag kan forstås som inkorporert i danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon. Tradisjonsperspektivet bidrar videre til å belyse hvordan utøvere kan få en økt forståelse av hva det innebærer å tilhøre en tradisjon, og hvilken betydningen det har å kjenne tradisjonen man tilhører best mulig. I tillegg synliggjøres hvordan postmoderne improvisasjonsdanstradisjoner ved Duchamp har europeiske røtter i tillegg til de amerikanske, og dette gir et utvidet perspektiv og bidrar til et mer komplekst bilde av tradisjonene både innholdsmessig og geografisk.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.titleMarcel Duchamp og postmoderne improvisasjonsdanstradisjoner, brudd og kontinuiteten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Nordic Journal of Dance. 2019en_US
dc.source.pagenumber5-15en_US
dc.source.volume10en_US
dc.source.journalNordic Journal of Dance: practice, education and researchen_US
dc.source.issue1+2en_US
dc.identifier.doihttp://www.nordicjournalofdance.com/NordicJounal10_1+2.pdf
dc.identifier.cristin1765304
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel