Show simple item record

dc.contributor.authorMalto, SerLaurentz L.
dc.date.accessioned2020-07-06T07:04:42Z
dc.date.available2020-07-06T07:04:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660756
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Helsegevinsten av fysisk aktivitet (FA) mot lavere risiko for tradisjonelle livsstilssykdommer er godt dokumentert. Videre er lav sosioøkonomisk status (SES) assosiert med overvekt, inaktivitet og helseproblemer. Det er i midlertidig få studier som objektivt har målt FA blant barn og unge i ulike sosiale grupper. Hensikten med denne oppgaven er dermed å undersøke forskjeller i objektivt målt FA mellom ulike SES-grupper blant barn og unge i Oslo. Metode: 1450 barn og unge i alderen 6, 9 og 15 år fra Oslo ble analysert. All data ble samlet inn via de nasjonale kartleggingsundersøkelsene UngKan2 og UngKan3. FA ble målt med akselerometer og utdanning ble benyttet for å kategorisering av SES (lav, middels og høy). Resultater: Seksåringer i middels SES tilbrakte 16 min/dag og 14 min/dag mer sammenlignet med henholdsvis lav SES og høy SES i moderat-til-høy intensitet (MHFA) (p<0,001) og hadde høyere sannsynlighet for å tilfredsstille de nasjonale anbefalingene for FA (odds ratio (OR): 4,7) sammenlignet med lav og høy SES i samme aldersgruppe. 15-åringer i høy SES tilbrakte 13 min/dag mer sammenlignet med 15-åringer i lav SES i MHFA (p<0,001). 15-åringene i lav SES hadde lavere sannsynlighet for å tilfredsstille de nasjonale anbefalingene for FA (OR: 0,05) sammenlignet med høy SES i samme aldersgruppe. Konklusjon: Funnene i denne oppgaven viser at det er forskjeller i fysisk aktivitet og sedat tid blant barn og unge med ulik SES, og funnene indikerer at spesielt 15-åringene i lav SES kan være en viktig målgruppe for økt FA. Videre viser funnene i denne oppgaven at det er stort potensiale for å utjevne kjønnsforskjellene i aktivitetsnivå, samt begrense sedat tid blant barn og unge i Oslo.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.titleFysisk aktivitet og sedat tid blant barn og unge med ulik sosioøkonomisk status i Oslo: Objektivt målt fysisk aktivitet og sedat tid blant 6-, 9- og 15- åringer i Oslo.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicineen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record