Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Nikolai Myrvang
dc.date.accessioned2020-07-06T07:29:27Z
dc.date.available2020-07-06T07:29:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660764
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractMålet med denne studien var fire-delt; 1) å få innsikt i elite utholdenhetsutøveres bruk av mentale konkurranseforberedelser (MKF), 2) beskrive hvordan elite utholdenhetsutøvere opplever sin bruk av MKF, 3) få innsikt i hvilke mekanismer som er relatert til bruk av MKF og 4) beskrive hvordan eliteutøvere utvikler sine MKF. Data ble innhentet ved bruk av semi-strukturerte intervjuer av syv (seks mannlig, en kvinnelig) tidligere elite utholdenhetsutøvere som hadde vunnet minst et Verdensmesterskap eller Olympisk gull i sin respektive utholdenhetsidrett. Intervjuene ble analysert ved bruk av Conventional Content Analysis (Hsieh & Shannon, 2005). Resultatene viste at utøveres MKF bestod av mentale teknikker og rutiner, som både var relevante og irrelevante for konkurransen. Deltagerne rapporterte at det å gjennomføre forberedelser, som de var planlagt, var med å øke sjansen for positive opplevelser i konkurransesituasjon. Eliteutøvere opplever MKF som noe som kan forbedre prestasjonen deres gjennom økt selv-tillit, at de blir mer oppgave-orienterte i forkant av konkurransen og bedre selv-regulering som påvirker utøverens pacing-strategier positivt. Lite fleksible MKF kan gi en negativ effekt på prestasjon. Utøvernes MKF ble utviklet gjennom en pågående prosess, som ofte startet i ungdomsårene, som gjennom karrieren ble støttet av idrettspsykologer/ idrettspsykologiske rådgivere, andre utøvere, foreldre og trenere. Funnene fra denne studien peker på at individualiserte, relevante og fleksible MKF kan forbedre utøveres prestasjon og velvære i forkant av viktige konkurranser.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjecttoppidrett
dc.subjectutøvere
dc.subjectutholdenhet
dc.subjectkonkurranser
dc.subjectforberedelser
dc.subjectpsykologi
dc.subjectmental trening
dc.subjectselvregulering
dc.titlePre-performance routines in elite endurance sports: A qualitative case study of elite athletes’ pre-performance routinesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record