Show simple item record

dc.contributor.authorBjørgen, Egil Andre
dc.date.accessioned2020-09-17T13:00:33Z
dc.date.available2020-09-17T13:00:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678315
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Økt overlevelse og en høyere andel eldre i befolkningen har ført til et økende antall mennesker som lever med hjerte- og karsykdom i Norge. De har behov for adekvat medisinsk oppfølging. Hjerterehabilitering er et viktig sekundærforebyggende tiltak i forhold til å forebygge nye hjerterelaterte hendelser. Ifølge internasjonal forskning er hjerterehabilitering en nøkkelkomponent ved medisinsk oppfølging av hjertepasienter. Å forske på behandling og forebygging av hjertesykdom er derfor en viktig investering. Hensikt: Undersøke om tverrfaglig hjerterehabilitering etter en alvorlig hjertehendelse hos kvinner og menn over 65 år vil bedre funksjonell kapasitet og helserelatert livskvalitet. Metode: Studien er en ikke-kontrollert intervensjonsstudie blant 40 kvinner og menn over 65 år som er hjerteoperert eller har fått påvist alvorlig hjertesykdom. De er henvist til tidlig tverrfaglig hjerterehabilitering ved Godthaab helse og rehabilitering (GHR) i Bærum. Effekten er målt ved hjelp av 6 minutter gangtest (6MWT) og spørreskjema for å måle helserelatert livskvalitet (Coop Wonca). Det er brukt ‘per protokoll’ analyse og det ble foretatt paret t-test analyser for å se på resultatene ved ankomst og avreise av oppholdet. Resultat: Resultatene fra 6 minutter gangtest før og etter et døgnbasert opphold med tverrfaglig rehabilitering over to uker viste en signifikant fremgang (p < 0,05) fra 351,1 m (± 111,3) ved ankomst til 471,3 m (± 102,3) ved avreise. Det innebærer en gjennomsnittlig endring på 119,9 m. Resultatene for skjema for helserelatert livskvalitet (Coop Wonca) før og etter et døgnbasert opphold med tverrfaglig rehabilitering over to uker viste en signifikant fremgang (p < 0,05) fra 16,6 poeng (± 2,5) ved ankomst til 10,9 poeng (± 3,8) ved avreise. Det innebærer en gjennomsnittlig endring/bedring på 5,7 poeng. Subanalyser viser at resultatene er signifikante (p < 0,05) for både kvinner og menn. Konklusjon: I denne studien var tidlig tverrfaglig hjerterehabilitering hos eldre assosiert med signifikant bedring av funksjonell kapasitet og helserelatert livskvalitet. Subanalyser viste at dette gjaldt både kvinner og menn. Det gir grunnlag for å utføre større studier.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjecthjertesykdommer
dc.subjecthjertet
dc.subjectrehabilitering
dc.subjecttrening
dc.subjectlivskvalitet
dc.subjectkapasitet
dc.subjecteldre
dc.titleHjerterehabilitering: Effekt av tidlig hjerterehabilitering hos eldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicineen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record