Show simple item record

dc.contributor.authorGudmundsen, Morten Amundrød
dc.date.accessioned2020-09-18T08:26:56Z
dc.date.available2020-09-18T08:26:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678415
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractDet å skulle lykkes i verdens største idrett, fotball, er utfordrende. For å komme gjennom nåløyet må du ha gode tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter. Det er i nyere tid også hevet over enhver tvil at det kreves gode mentale ferdigheter, både for å utvikle seg og prestere best mulig. I Norge og Skandinavia er talentutvikling i lagidretter en sammensatt prosess. Unge spillere deltar i sin egen klubb, går på idrettsskole og deltar i ulike talentidentifiseringsinitiativ i forbund og krets. Dette kan defineres som en multisentrisk organisasjonsmodell. Studiens problemstilling er derfor: Hvilket fokus har arenaene i den multisentriske organisasjonsmodellen på mentale ferdigheter og mental trening for unge, norske fotballspillere? Det har blitt gjennomført en kasusstudie, med en kvalitativ tilnærming. Gjennom semistrukturerte intervjuer har det blitt innhentet data fra fem trenere og/eller ledere innenfor skole, klubb og forbund. Videre har dataene blitt analysert i en 6-trinnsfase i den tematiske analysen (Braun & Clarke, 2006; Clarke, Braun & Hayfield, 2015). Resultatene indikerer at det er et stort uttalt søkelys på det mentale aspektet fra de ulike arenaene. Samtidig blir det lagt frem at det er et område i utvikling. Blant annet ønsker de tre arenaene å periodisere og sette den mentale treningen i system. Det er i tillegg avdekket forskjeller med tanke på hvordan elever og spillere lærer om det mentale, samt hvilke mentale teknikker og ferdigheter det settes søkelys på. I all hovedsak kan en anta at det kreves mer kompetanse fra både ledere, trenere og lærere for å gjennomføre den mentale treningen på en hensiktsmessig måte i treningshverdagen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectmental trening
dc.subjectpsykisk effekt
dc.subjectnorsk
dc.subjectutvikling
dc.subjectfotball
dc.subjectungdom
dc.titleMentale ferdigheter og mental trening: dens plass i utviklingsarbeidet med unge, norske fotballspillere: En kvalitativ studie av toppidrettslinjer, klubber og forbundet i Norge og deres søkelys på mental trening.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record