Show simple item record

dc.contributor.authorSogn-Larssen, Guri
dc.date.accessioned2020-09-18T11:36:44Z
dc.date.available2020-09-18T11:36:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678482
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractFysisk inaktivitet er en av de største risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer verden over, og WHO ønsker å redusere fysisk inaktivitet med 15% innen 2030. Regjeringen i Norge ønsker å følge tilsvarende bærekraftmål. I Norge tilfredsstiller 34% anbefalingene om tilstrekkelig fysisk aktivitet, hvor voksne i alderen 20-49 år er minst fysisk aktive. Til tross for at mange er motiverte til å bli mer fysisk aktive, er det en betydelig del som ikke klarer å opprettholde aktivitet over tid. Det vil være avgjørende å finne gode effektfulle intervensjoner dersom Norge skal oppnå målene om redusert inaktivitet. Med bakgrunn i dette vil denne studien undersøke hva som er de viktigste motivasjonsfaktorene for å etablere tilstrekkelig fysisk aktivitet til en vane hos inaktive voksne i alderen 18-50 år. Det er valgt å benytte eksisterende forskning i en hurtigoversikt for å belyse problemstillingen. Tolv langtidsstudier med varighet >10 uker, og forankring i selvbestemmelsesteorien ligger til grunn for resultatene. De viktigste funnene viser at mestring, fornøyelse og tilhørighet er de sterkeste motivene for å være i fysisk aktivitet, mens de autonome motivasjonsreguleringene sammen med autonomistøtte og opplevd kompetanse er de sterkeste motivasjonsfaktorene for å opprettholde fysisk aktivitet over tid. Resultatene støtter i stor grad selvbestemmelsesteorien og tidligere forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectinaktivitet
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectmotivasjon
dc.subjectforskning
dc.subjectstudier
dc.titleMotivasjonsfaktorer for å etablere fysisk aktivitet til en vane blant inaktive voksne: En hurtigoversikt basert på selvbestemmelsesteorien.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record