Show simple item record

dc.contributor.authorBahr, Rebekka Aase
dc.date.accessioned2021-08-05T00:16:48Z
dc.date.available2021-08-05T00:16:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766324
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractBakgrunn Koronapandemien kom til Norge i 2020 og har påvirket mange deler av samfunnet. For å forstå konsekvensene, er det viktig å se på hvordan det påvirker alle sider ved samfunnet. Det finnes lite eller ingen forskning på hvordan koronaviruset har påvirket toppidrettsutøvere organisatorisk eller deres livssituasjon. Problemstilling Hvordan påvirket koronapandemien Olympiatoppens stipendutøveres økonomi og generelle livssituasjon? Metode Studien baserer seg på både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative dataene ble innhentet gjennom en spørreundersøkelse i desember 2020 blant norske toppidrettsutøvere. Totalt 155 utøvere svarte på undersøkelsen (svarprosent 41%), hvorav 117 var stipendutøvere fra Olympiatoppen (svarprosent: 36%), og de kvalitative dataene er basert på semistrukturerte intervju i februar/mars 2021 med seks utøvere som mottok A-stipend fra Olympiatoppen. Resultater Koronapandemien har hatt stor påvirkning på Olympiatoppens stipendutøvere, som har møtt utfordringer i flere områder. De har fått dårligere økonomi, har hatt større vanskeligheter med å skaffe sponsorer, hatt store utfordringer med organisering av reiser og med sesongplanlegging, smittefaren i samfunnet har ført til en enda strammere livsstil og begrenset sosial omgang, og karantenerestriksjonene har skapt hindringer for trening og konkurranser. Studien viser også at gjennom et tett samarbeid med Olympiatoppen, har stipendutøverne håndtert utfordringene koronapandemien har skapt på en god måte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectNIHen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjecttoppidrett
dc.subjectutøvere
dc.subjectcovid-19
dc.subjectøkonomi
dc.subjecttreningsplanlegging
dc.subjectorganisering
dc.subjectolympiatoppen
dc.titleToppidrett og koronapandemien: Hvordan påvirkes Olympiatoppens stipendutøvere av koronapandemien?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record