Show simple item record

dc.contributor.authorSmevik, Martin
dc.date.accessioned2021-08-23T07:21:06Z
dc.date.available2021-08-23T07:21:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770643
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Fotball er den idretten med flest registrerte utøvere i Norge. I 2018 var det registrert 372 195 spillere i Norges fotballforbund. Fotball er en idrett der man er utsatt for skader, men det er få studier på utbredelsen av skader i gruppen som spiller fotball i Norge. Det er mange metoder som kan benyttes for å registrere skader i en idrett. I Norge har alle fotballspillere som er registrert i en klubb en grunnforsikring. Denne forsikringen dekker utgifter i forbindelse med skader i fotball. Spillere eller foresatte har derfor mulighet til å rapportere inn skade til forsikringsselskapet dersom en skade oppstår. Skadene legges inn i en database, og denne databasen kan brukes som en skaderegistrering. Formålet med denne oppgaven er å beskrive skadene som er registrert i denne databasen. Metode: Skadedata fra 2017 til 2020 ble hentet via forsikringskontakt ved Idrettens helsesenter. De behandler alle skadene som rapporteres og sitter på samme informasjon om skadene som forsikringsselskapet. Databasen ble tilsendt som Excel-fil. Videre vurderinger av data ble gjort med statistikkprogrammet SPSS. Resultater: Data viser at aldersgruppen med høyest skadeinsidens er unge voksne mellom 20 og 25 år. Ungdom (13-19 år) skader seg mest i absolutte tall, og har en høyere skadeinsidens enn alle over 20 år, den totale gruppen med voksne. Kvinner har lik skadeinsidens som menn, men ungdom og unge voksne kvinner ser ut til å ha noe høyere skadeinsidens enn menn i samme alderskategori. Det er flere skader i kampsesong. Kvinner har signifikant høyere utbetaling per skade enn menn (p=0,00). Sammenhengen gjelder totalt for alle aldre og for ungdom. Unge voksne og voksne har signifikant høyere utbetaling per skade enn ungdom (p=0,00). Kneskader utgjør flest skader, og er de gjennomsnittlig dyreste skadene. Kvinner har høyere skadeinsidens for kne-, finger-, hode-, og ankelskader, mens menn har høyere skadeinsidens for skulder-, tann-, lyske- og ryggskader. Voksne viser høyere skadeinsidens for akilles-, skulder- og tannskader, mens ungdom opplever flere rygg-, håndledd- og lyskeskader. Konklusjon: Denne oppgaven beskriver skader i hele fotballpopulasjonen i Norge ved hjelp av forsikringsdata mellom 2017 og 2020. Hovedfunnene er at unge voksne mellom 20 og 25 år har høyest skadeinsidens, men ungdom skader seg mest i absolutte tall. Kneskader utgjør både flest skader og de gjennomsnittlig dyreste skadene. Kvinner har lik skadeinsidens som menn, men større alvorlighetsgrad og dermed større skadebyrde. Det er en forskjell i hvilke kroppsdeler som skades mest mellom kjønn, og mellom ungdom og voksne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectfotball
dc.subjectspillere
dc.subjectutøvere
dc.subjectskader
dc.subjectregistrering
dc.subjectregistre
dc.subjectforsikring
dc.titleForsikringsregistrerte skader i fotballen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicineen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record