Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Casper Endré
dc.date.accessioned2021-09-06T09:03:31Z
dc.date.available2021-09-06T09:03:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773675
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler didaktiske valg rundt konkurranse i kroppsøving, med utgangspunkt i lærernes perspektiv. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan lærere begrunner didaktiske valg rundt konkurranse i kroppsøving. Denne undersøkelsen hører til under det fortolkende paradigmet vitenskapsteoretisk. Det er brukt en kvalitativ tilnærming med semi-strukturerte kvalitative forskningsintervjuer av fire kroppsøvingslærere, samt fullsteding observasjon av undervisningen til en av disse lærerne for å undersøke problemstillingen. Empirien er diskutert med bakgrunn i Wolfgang Klafki sine dannelsesteorier om material, formal og kategorial dannelse, Peter Arnold sine beskrivelser av læring om, i og gjennom bevegelse, samt sportsånd og ideen om den gode og rettferdige konkurransen. I tillegg er tidligere forskning innenfor konkurranse og annen relevant litteratur anvendt. Lærerne inkluderer konkurranse på bakgrunn av flere didaktiske valg i sin undervisning. Konkurranse blir sett på som et verktøy for utvikling og en mulighet for elevene til å yte best mulig. Konkurranse blir sett på som en naturlig del av kroppsøving. Øving før, under og etter konkurranse ses i sammenheng med betydningen av å sette seg mål, øving og innsats i faget. Konkurranse kan være et utgangspunkt for mestring, glede og nytelse hos elevene. I møte med konkurranser kan eleven løse oppgaver og utfordringer med bruk av kreativitet og nye løsninger. Konkurranse er et godt utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i faget. Konkurranse er sett på som noe sosialt, det innebærer samarbeid, samspill og deltakelse i aktiviteter med andre som er sentrale verdier i faget. Didaktisk er det avgjørende hvilke type konkurranser man inkluderer, hvordan disse organiseres, formidles og gis tilbakemeldinger på. De didaktiske begrunnelsene kan i stor grad knyttes til formal dannelse. Begrunnelsene er også basert på både egenverdi og nytteverdi i kroppsøvingsfaget. Egenverdien ser ut til å ha forrang over nytteverdien i de didaktiske begrunnelsene. Den gode og rettferdige konkurransen i samsvar med utøvelse av god sportsånd har pekt seg ut som to sentrale forutsetninger for utøvelse av all konkurranse i kroppsøving.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnih
dc.subjectmasteroppgaver
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectdannelse
dc.subjectbevegelse
dc.subjectlæring
dc.subjectmestring
dc.subjectundervisning
dc.subjectdidaktikk
dc.subjectkomkurranser
dc.subjectlærere
dc.titleDidaktiske valg rundt konkurranse i kroppsøving: En kvalitativ undersøkelse av hvordan lærere begrunner didaktiske valg rundt bruk av konkurranse i kroppsøvingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier / Department of Teacher Education and Outdoor Studiesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record