Show simple item record

dc.contributor.authorAntonsen, Espen
dc.date.accessioned2015-08-17T11:04:34Z
dc.date.available2015-08-17T11:04:34Z
dc.date.issued2015-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297211
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractMasteroppgaven i idrettsvitenskap er skrevet ved Norges idrettshøgskole under seksjonen for kroppsøving og pedagogikk. Oppgavens tema er toppidrett og utdanning. Bakgrunnen for det valgte temaet er min egen undring over spørsmål som angår muligheter, dilemmaer og problemer ved å kombinere toppidrett og utdanning. Min interesse for temaet er blitt stimulert gjennom debatter i media, og av nære venner som sto ovenfor valget mellom å satse på idretten, eller å kombinere satsingen med utdanning. Jeg har i den forbindelse valgt å undersøke hvordan et utvalg utdanningsinstitusjoners strategier, planer og erfaringer vil være med på å belyse fenomenet toppidrett og utdanning. I den metodiske tilnærmingen er det benyttet fire kvalitative intervju av ansatte ved fire ulike utdanningsinstitusjoner. Oppgaven har et sosialkonstruktivistisk perspektiv som utgangspunkt, med en diskursinspirert analyse av deltakernes uttalelser. Det kommer i oppgaven frem fem temaer/diskurser, hvor de har fått navn: «Du skal få bruke 10 år på å fullføre», «Altså, jeg kjenner jo ikke så mye på presset», «Du må gå ned på noen krav», «Det er en kontrakt som vi har laget» og «Den ruller og går» - et kontrollert kaos. Det kommer frem i oppgaven at institusjonene stort sett har en positiv holdning til at det skal tilrettelegges for kombinasjonen toppidrett og utdanning. Til tross for dette blir det presisert at tilretteleggingen ikke må gå på bekostning av kunnskapen som skal tilegnes gjennom studiet. Institusjonene som er med i oppgaven uttrykker seg på tilnærmet like måter om temaet i oppgaven, hvor det også kommer frem at Olympiatoppen er blitt tilegnet en sentral rolle i hvordan tilretteleggingen skjer på utdanningsinstitusjonene. I lys av teori og tidligere forskning kommer det frem at makt og ressurser er sentralt i hvordan det blir tilrettelagt. Samtidig, gjennom et sosialkonstruktivistisk perspektiv ser man at fenomenet toppidrett og utdanning vil være i kontinuerlig utvikling med samfunnet fenomenet er skapt i.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnih
dc.subjectmasteroppgaver
dc.subjecttoppidrett
dc.subjectutdanning
dc.subjectutøvere
dc.titleToppidrett og utdanning - et kontrollert kaos: en kvalitativ studie om kombinasjonen toppidrett og utdanningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record