Show simple item record

dc.contributor.authorSkoe, Ingvild
dc.date.accessioned2022-09-14T07:53:58Z
dc.date.available2022-09-14T07:53:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017709
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2022en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Det har vært en eksplosiv vekst av frisklivsentraler i Norge de siste 10 årene, og det har i mange kommuner blitt ett viktig stilskudd til folkehelsearbeidet og arbeidet for å forebygge sykdom. Til nå er det ingen som har skrevet et litteraturstudie om arbeidet frisklivssentralene gjør, men det har de siste årene kommet mye ny fagfellevurdert forskning på feltet. Formål: Oppgavens formål er undersøke hvilken betydning fysisk aktivitets-intervensjoner, gjennom norske frisklivssentraler, har på helsen på kort og lang sikt. Teori: Resultatet i denne oppgaven vil bli diskutert opp mot det teoretiske rammeverket health lifestyle og salutogenese. Metode: 58 artikler fra frisklivssentalenes idebank ble vurdert for inklusjon i denne litteraturstudien. Etter å ha anvendt inklusjons- og eksklusjonskriteriene ble sju artikler inkludert for vurdering. Resultat: Tre studier undersøkte ending i aktivitetsnivå blant brukerne, men ingen fant en signifikant økning og opprettholdelse av økning etter lang tids follow-up. En studie undersøkte endring i opplevd helse, og brukerne hadde signifikant forbedring i opplev helse også ved 15 md. follow-up. To studier undersøkte brukernes opplevelse av involvering og to studier undersøkte ansattes opplevelse av involvering. De fire studiene om inkludering hadde liknende funn hvor det ble trukket frem at det var viktig at brukerne følte seg sett, hørt og respektert, sammen med at brukerne selv måtte ha eierskap over egne mål. Konklusjon: Frisklivsentralenes intervensjon har ingen betydning på brukernes aktivitetsnivå på lang sikt, men den har en signifikant påvirkning på brukernes opplevde helse. Det kan sees i sammenheng med brukernes opplevelse av å bli sett, hørt og respektert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjecthelse
dc.subjectmental helse
dc.subjectbrukeropplevelser
dc.subjectartikler
dc.titleFrisklivsentralers betydning for helsen på kort og lang sikt: En litteraturstudie om aktivitetsvaner og brukerinvolveringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record