Show simple item record

dc.contributor.authorSandven, Vegard Theie
dc.date.accessioned2009-10-20T11:36:42Z
dc.date.issued2009
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171444
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2009.en
dc.description.abstractDette prosjektet belyser hvordan sosial klasse kan ha betydning i kroppsøvingsfaget og i hvilken grad faget utfordrer og utvikler elevenes fysiske identiteter, eller om det bekrefter/ forsterker den fysiske identiteten de har hjemmefra/ fra sine foreldre. Undersøkelsen bygger på data fra dybdeintervju med tre ungdommer og deres foreldre. Dette problemområdet har ikke tidligere blitt forskningsmessig belyst i en norsk sammenheng, og jeg fant det dermed av interesse å fordype meg i dette viktige temaet innenfor internasjonal pedagogisk forskning. Det teoretiske utgangspunktet for denne undersøkelsen, har vært deler av Bourdieus teorier, der spesielt habitus, kapital og sosial reproduksjon har fått en sentral plass i mitt teoretiske rammeverk. Jeg har også fulgt Shillings videreutvikling av kapitalbegrepet til en form for fysisk kapital, med bakgrunn i å knytte teorien ytterligere mot en setting, som harmonerer med problemområdet innunder mitt prosjekt.en
dc.format.extent1388083 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectungdom
dc.subjectklassesamfunn
dc.subjectidentitet
dc.subjectkroppen
dc.subjectnih
dc.subjectmasteroppgaver
dc.titleReproduserer ungdom sine foreldres fysiske identiteter? : en kvalitativ undersøkelse av hvordan sosial klasse har betydning i kroppsøvingsfageten
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record