Show simple item record

dc.contributor.authorSporsheim, Åshild Høva
dc.date.accessioned2012-02-29T10:31:19Z
dc.date.available2012-02-29T10:31:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifierSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studies
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171635
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2011no_NO
dc.description.abstractHovedhensikten med denne masteroppgaven har vært å analysere og se på hvordan prestasjonsutviklingen og læringen i herrelandslaget og damelandslaget skjer, basert på teori om påpasselighet og erfaringsbasert læring. Jeg hadde tre undersøkelses spørsmål i denne masteroppgaven: 1. Finnes det forskjeller eller likheter mellom damelandslaget og herrelandslaget i skiskyting innen prestasjonsutvikling og læringsprosesser? 2. Hvordan opplever utøverne på de respektive landslagene at det blir tilrettelagt for prestasjonsutvikling? 3. Hvordan planlegger, gjennomfører og evaluerer dame- og herrelandslaget utviklingen til utøverne med tanke på teori om påpasselighet? Påpasselighet er en teori som hjelper oss med å forklare hvorfor noen organisasjoner er suksessfulle og lærer av små feil som blir gjort underveis i prosessen. Ved å handle påpasselig og lære gjennom erfaring, kan organisasjonene unngå at man ikke oppnår den suksessen man ønsker. Jeg ønsket å se på om det er forskjell eller likheter i måten damelandslaget og herrelandslaget organiserer seg på, som kan være med på forklare hvorfor to elitelandslag innenfor det samme forbundet kan oppnå ulik grad av suksess. Masteroppgaven ble gjort som et kvantitativt komperativt casestudie, Jeg foretok personlig intervju med tre herreutøvere, tre dameutøvere og tre ansatte som hadde vært enten damelandslagstrener, herrelandslagstrener eller sportssjef i forbundet. Alle respondentene var tilknyttet forbundet mellom årene 2002 og 2010. Studien min viste at det er forskjell i måten herrelandslaget og damelandslaget legger til rette for prestasjonsutvikling og erfaringsbasert læring. Herrelandslaget har en prestasjonskultur som er godt implementert i laget. Videre handler de mer påpasselig og skaper gode forhold for pålitelig erfaringsbasert læring. På damesiden finner jeg ikke de samme forutsetningene for erfaringsbasert læring i store deler av perioden 2002-2010. Men det er antydning til endring i måten de tenker og legger til rette for prestasjonsutvikling og læring i damelandslaget.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.subjectskiskytingno_NO
dc.subjectlandslagno_NO
dc.subjectprestasjonerno_NO
dc.subjecttrenereno_NO
dc.subjectforbundno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.titleTo modeller ett forbund: prestasjonsutvikling i elitelandslagene i skiskytingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record