Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnå, Emil Agersborg
dc.date.accessioned2014-09-09T12:51:53Z
dc.date.available2014-09-09T12:51:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219179
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014nb_NO
dc.description.abstractStudien undersøker evalueringsarbeidet av World Cup Nordisk Holmenkollen 2013. Formålet med studien er å undersøke hvordan et arrangement med flere års suksess evner å lære av feil og tidligere erfaringer. Studien fokuserer på hvordan Skiforeningen i samarbeid med de frivillige lederne evaluerte arrangementet. For å belyse dette knyttes studien opp mot teoriene erfaringsbasert læring – utnyttelse av små intelligente feil (Sitkin, 1992) og påpasselige organisasjoner (Weick & Sutcliffe, 2001, 2007). Teorien om påpasselige organisasjoner forklarer hvordan enkelte organisasjoner evner å skape varig suksess. Påpasselige organisasjoner kjennetegnes av en kultur hvor de stadig gjennomfører kritiske evalueringer, samtidig som de evner å oppdage feil og avvik fra forventet resultat. Tilnærmingen om erfaringsbasert læring tydeliggjør hvordan organisasjonen må erkjenne at små suksesser også inneholder feil. En slik holdning kombinert med evnen til å kontinuerlig lære av feil, vil øke sjansene for vedvarende suksess. Det teoretiske rammeverket anvendes i studiens empiriske bidrag som tar utgangspunkt i en kvalitativ casestudie bestående av 12 intervjuer med sentrale personer i arrangementet, både frivillige og ansatte. Ytterligere ble det gjennomført observasjoner og dokumentanalyser av planverk og evalueringsrapporter som supplementer til intervjuene. Dette ble gjort for oppnå økt forståelse og innsikt i caset. Studiens funn viser at arrangøren av World Cup Nordisk Holmenkollen 2013 har vært gjennom en omfattende prosess vedrørende evalueringsarbeidet helt fra planleggingsfasen til arrangementets slutt. Arrangøren evaluerer fortløpende det som blir gjort i gjennomføringen og samler trådene i avsluttende rapporter i etterkant av arrangementet. Likevel viser studien at arrangøren ikke har evnet å følge opp den gode evalueringen, som på mange måter legger grunnlaget for fremtidige arrangementer. Arrangørens evalueringsarbeid understøtter i stor grad læringsmodellen for erfaringsbasert læring og bygger mer eller mindre på de samme prinsippene som påpasselige organisasjoner, men på grunn av manglende felles kultur og identitet, kan ikke arrangøren hevdes å være en påpasselig organisasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectidrettnb_NO
dc.subjectarrangementernb_NO
dc.subjectorganisasjonernb_NO
dc.subjectskiidrettnb_NO
dc.titlePåpasselighet i stort og smått - evaluering for forbedring: en studie av evalueringsarbeidet i World Cup Nordisk Holmenkollen 2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Social and Cultural Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record