Show simple item record

dc.contributor.authorMalerbakken, Anne
dc.date.accessioned2014-09-17T09:45:19Z
dc.date.available2014-09-17T09:45:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220194
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Straffeloven gir oss retningslinjer og ”regler” for hva som er akseptabel og/eller pålagt livsførsel. Bryter man med denne loven kan straffen i ytterste konsekvens bli ubetinget fengsel og i mange tilfeller isolasjon, noe som innebærer en svært stor utfordring for den innsatte. Fengsel som straff innebærer delvis eller fullstendig frihetsberøvelse for den enkelte lovbryter. Isolasjonen er en belastning i seg selv, og soning av dom innebærer ofte mye ”dødtid” som gir plass for mange tunge tanker og mye grubling. En rekke studier (Fazel & Danesh, 2002; Friestad & Skog Hansen, 2004; Hartvig & Østberg, 2004; Hartvig & Kjelsberg, 2005; Kjelsberg et al., 2006) har påvist at den fysiske og psykiske helsetilstanden til innsatte er generelt dårligere enn blant den alminnelige befolkningen. De innsatte lider ofte under høyt symptomtrykk og har behov for, samt er avhengige av gode helsetjenester som en del av rehabiliteringen. Å gi rett hjelp til rett tid kan muligens være med på å forhindre tilbakefall, hjelpe den enkelte innsatte, og kanskje spare samfunnet for ytterligere og framtidige sosioøkonomiske utgifter. Det er vel dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet kan gi stor helsegevinst for befolkningen generelt. Fysisk aktivitet påvirker selvbilde og humør, reduserer stress, og stimulerer til økt sosialt samvær. Til tross for at litteraturen er sparsom, har kliniske observasjoner vist at fysisk aktivitet godt egner seg som en del av behandlingen for utsatte grupper, slik som blant annet rusmisbrukere og psykisk syke (Martinsen, 2000, 2004; Hjellestadklinikken, 2004; Martinsen, Munkvold, Skrede & Watne, 2006; Lossius, 2012; Dahl Orø, 2012) . Målet med denne oppgaven er å undersøke foreliggende litteratur som belyser effekten av bruk av fysisk aktivitet i fengsel, sett ut i fra et rehabiliteringsnyttig perspektiv. Er det slik at fysisk aktivitet kan assosieres med en reduksjon i symptomer ved psykisk sykdom, og bidra til en funksjonsbedring og rehabilitering hos innsatte i fengsel? Kan fysisk aktivitet forebygge tilbakefall til kriminalitet? Hva sier litteraturen? Oppgaven redegjør for allerede kjent materiale og er hovedsakelig en sammenfatning og diskusjon av disse. Materiale og metode: Det ble utført elektronisk søk etter litteratur i de internasjonale forskningsdatabasene Web of Knowledge, The Cochrane Library, The Campbell Library, SwetsWise, Sportdiscus, samt SAGE, PubMed, PSYCinfo, ProQuest, Ovid Nursing Database og Medline. Det ble også foretatt søk i INAHTA, Highwire, Embase, BIBSYS Ask og AMED. Viktige søkeord var bl.a. fysisk aktivitet, fengsel, inmate, jail, prison og incarcerated. Artiklene som ble valgt ut måtte tilfredsstille kriteriet om relevans, med andre ord omhandle både fengsel og fysisk aktivitet i direkte sammenheng. Sytten (17) engelskspråklige artikler ble funnet, alle omfattet innsatte i fengsel, der intervensjonen var fysisk aktivitet i form av et daglig virke eller som et tilbud for innsatte. Resultater og fortolkninger: Studier som ble funnet, indikerer at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på symptomer og tilleggsvansker som er karakteristisk for innsatte i fengsel. Det er riktignok uklart hvorvidt det er den fysiske aktiviteten i seg selv som bidrar til endring, eller om funnet skyldes andre mekanismer. Det er imidlertid behov for en mer omfattende forskning på dette området, samt systematiske kunnskapsoppsummeringer, som kan bidra til valide funn av klinisk relevans.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfengslernb_NO
dc.subjectinnsattenb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjecttreningnb_NO
dc.titleFysisk aktivitet og fengsel: en litteraturstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychologynb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record